U oktobru u Novom Sadu seminar o Vilijamsovom sindromu

Foto: Facebook

Međunarodni seminar o Vilijamsovom sindromu (VS) za radnike u oblasti zdravstva i obrazovanja – ljekare, logopede, defektologe, nastavnike, kao i porodice osoba sa ovim sindromom, u organizaciji Udruženja za Vilijamsov sindrom, biće održan 20. oktobra u SOŠO „Milan Petrović“ u Novom Sadu.

Vilijamsov sindrom je rijetka bolest o kojoj se malo zna na Balkanu. Udruženje za Vilijamsov sindrom, sa sjedištem u Novom Sadu, a koje okuplja porodice djece i odraslih sa ovim sindromom u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i šire, ovaj akreditovan jednodnevni međunarodni seminar organizuje pod naslovom Introducing Williams syndrome to health practitioners (Upoznavanje zdravstvenih radnika sa Vilijamsovim sindromom).

Seminar je na engleskom jeziku sa simultanim prevodom na srpski, a predavači će biti iz Velike Britanije, Irske, Mađarske, Češke, Hrvatske i Srbije. Seminar traje od 10 do 17 sati.

Ciljna grupa seminara su ljekari (pedijatri, kardiolozi, genetičari, neurolozi, endokrinolozi), biohemičari, psiholozi, defektolozi, logopedi, radni terapeuti.

Ciljevi edukacije su:

– da se stručnjacima iz oblasti zdravstva i rehabilitacije pruže osnovne informacije o zdravstvenom, kognitivnom i psihološkom profilu djece i odraslih sa Vilijamsovim sindromom (VS),
– da se evropski naučnici i istraživači koji se bave Vilijamsovim sindromom povežu sa stručnjacima iz oblasti zdravstva u Srbiji i regionu,
– da se uspostavi saradnja između stručne zajednice u oblasti obrazovanja i zdravstva, što je od ključnog značaja za podizanje svijesti o ovoj rijetkoj bolesti među zdravstvenim radnicima u Srbiji i regionu,
– da se podiže svijest šire javnosti o Vilijamsovom sindromu, čime bi se poboljšao kvalitet života osoba sa VS,
– da se omogući rana dijagnoza VS i ranija intervencija, što je od ključnog značaja za očuvanje zdravlja osoba sa VS i sprječavanje njihove prerane smrti.

Zdravstveni Savjet Srbije je akreditovao seminar pod evidencionim brojem А-1-2195/19 i dodijelio učesnicima 5 poena.

Program seminara i prijavni formulari mogu se naći na vebsajtu Udruženja: https://www.vilijamsovsindrom.com/seminar-o-ws-u-novom-sadu-oktobar-2

Prijave za seminar primaju se isključivo putem imejla na adresu: [email protected] uz dokaz o uplati od 2.000 eura odnosno oko 17 eura na račun 160-481650-38 (Banca Intesa), primalac: Udruženje za Vilijamsov sindrom, Mičurinova 54/10, 21000 Novi Sad, svrha uplate: kotizacija za seminar o VS.

Porodice osoba sa Vilijamsovim sindromom ne plaćaju kotizaciju, ali je potrebno da potvrde dolazak mejlom na adresu Udruženja: [email protected] ili preko vebsajta udruženja https://www.vilijamsovsindrom.com/kontakt.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply