Svako peto dijete u Crnoj Gori isključivo je dojeno do šestog mjeseca

Svega jedno od petoro djece u Crnoj Gori isključivo (bez bilo kakvih dodaka, među kojima je su i voda i čaj) je dojeno do šestog mjeseca života, pokazali su danas objavljeni podaci MIKS istraživanja, a to za 3 odsto više nego 2013. kada je rađeno prethodni put. Poslije prve godne života majčino mlijeko je pilo 35 odsto beba, a do druge godine života 14 odsto.

MIKS istraživanje o stanju prava djece rađeno je u toku prošle godine ali i 2013. kada je pokazao da je samo 14 odsto žena podojilo svoje dijete u prvom satu nakon porođaja, dok je 17 odsto novorođenčadi mlađih od šest mjeseci u Crnoj Gori isključivo odnosno dojeno bez bilo kakvih drugih dodataka u prvih šest mjeseci života.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, kazao je da iako je došlo do povećanja procenata ove brojke i dalje treba unapređivati.

Prema njegovim riječima, činjenica da se svega 20 odsto beba iz opšte i 14 odsto iz romske populacije isključivo doji tokom prvih šest mjeseci potvrđuje da je to ključna oblast u kojoj su potrebna unaprjeđenja.

Obuhvat djece uzrasta 3 do4 godine koja pohađaju neki program obrazovanja u ranom djetinjstvu u opštoj populaciji, tokom posljednjih pet godina, porastao je sa 40 na 53 odsto.

Kogali smatra da treba još raditi na povećanju obuhvata djece u vrtićima jer svako dijete ima pravo da uživa u blagodetima predškolkog obrazovanja.

Kada su u pitanju podaci o nasilnom disciplinovanju, koji ne ukazuju na napredak u odnosu na 2013. godinu i da je dvije trećine djece do 14 godina iskusilo nasilno disciplinovanje kod kuće, Kogali je kazao da je potrebno mijenjati društvene norme odgoja djece i snižavati prag tolerancije prema svim vidovima nasilja.

“Iz tog razloga UNICEF pruža podršku uvođenju škola pozitivnog roditeljstva u Crnoj Gori, inicijativi koja ima za cilj uvođenje novog modela usluga savjetovanja u okviru zajednice koji je veoma potreban”, kazao je on.

Kogali je zaključio da ovo istraživanje pruža obilje podataka o položaju djece i porodica i pozvao sve partnere da ih koriste prilikom izrade i praćenja realizacije budućih politika i nacionalnih planova.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, naveo je da je na sjeveru obuhvat djece u vrtićima porastao sa 17, koliko je bio 2013. na 37 odsto.

“Ovakav rast, rezultat je kontinuirane brige koju Vlada posvećuje obrazovnom sistemu u koji je od obnove nezavisnosti 2006. godine uloženo preko 145 miliona eura, a Vlada je već planirala i stvorila pretpostavke za izgradnju jo 38 objekata vrijednosti 50 miliona eura”, kazao je on.

Prema riječima potpredsjednika Simovića, u oblasti predškolskog obrazovanja u petogodišnjem periodu otvoreno je preko 50 novih vaspitnih jedinica čime su povećani kapaciteti vrtića za 6.000 mjesta.

On je rekao da je značajan doprinos povećanju obuhvata dala i kampanja sprovedena u partnerstvu sa UNICEF-om.

“Koristim i ovu priliku da ukažem na značaj predškolskog obrazovanja, kao ključnog faktora za uspjeh u kasnijem školovanju i razvoju potencijala djece, a samim tim i cijelog društva”, rekao je Simović.

Direktorka Uprave za statistiku Gordana Radojević predstavila je ključne rezultate MIKS-a i kazala da je od početka rada na ovom projektu prošlo skoro dvije godine.

Prema njenim riječima, istraživanje je pokazalo da je životno okruženje za djecu, njihov rast i razvoj dobro, imajući u vidu da u Crnoj Gori manje od 1 odsto djece ne živi sa biološkim roditeljima, a u romskim naseljima 4 odsto djece.

Kada je u pitanju rano rađanje, u romskim naseljima 36 odsto žena 20 do24 godine starosti rodilo je najmanje jedno dijete prije 18 godine, a u opštoj populaciji ovaj procenat iznosi 2,8 odsto.

Podaci istraživanja su pokazali da je indeks razvoja djeteta u ranom djetinjstvu iznos 90 odsto kod opšte i i 77 kod RE populacije.

“Pod ovim indeksom podrazumijeva se procenat djece 3 do 5 koja su dostigla očekivani nivo razvoja u najme tri od 4 sljedeće oblati: pismenost/poznavanje brojeva, fizički razvoj, socijalno-emocionalni dome i učenje”, pojasnila je Radojević.

Podaci iz istraživanja će biti detaljno prikazani u publikaciji koju planiraju da objave krajem septembra ove godine.

U okviru istraživanja prošle godine ispitano je ukupno 3.826 domaćinstava u čitavoj zemlji i dodatnih 854 domaćinstva u romskim naseljima.

Posljednji put je ovo istraživanje u Crnoj Gori sprovedeno tokom 2013. godine. Podaci dobijeni iz istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta.

MIKS istraživanje koje je MONSTAT u Crnoj Gori tokom 2018. sproveo uz tehničku pomoć UNICEF-a, i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a, jasno ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje raditi, a one se prvenstveno odnose na rani razvoj djece, dječju zaštitu, obrazovanje, zdravlje i život u čistom okruženju.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply