Od danas dostupan vodič Kuda nakon osnovne škole

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i ove godine je izdao informator Kuda nakon osnovne škole koja je namijenjena svim polumaturantima i njihovim roditeljima, sa porukama o značaju pravilnog izbora prvog zanimanja. 

Savjetnica za profesionalnu orjentaciju u Centru za informisanje i profesionalnu orjentaciju, Jevrosima Pejović ocijenila je da je zanimanje značajan dio identiteta svakog čovjeka i da je važno da izbor bude što „pravilniji“.

“Potrebno je uskladiti zahtjeve koje ima mlada osoba prema sebi i zahtjeve ljudi iz njenog okruženja. Polumaturanti koji danas biraju srednju školu ne biraju samo gdje će provesti naredne tri ili četiri godine već biraju odgovor na pitanje ”Ko si ti”. Upravo informator sadrži savjete koji mogu biti korisni pri pravilnom izboru srednje škole”, kazala je Pejović.

Savjetnica za profesionalnu orjentaciju, Alisa Dizdarević podsjetila je da su različiti faktori koji utiču na odabir srednje škole, kao prvog važnog stepenika u karijernom putu mlade osobe.

“Uloga roditelja, u profesionalnom razvoju djece, veoma je bitna. Zato je i dio informatora prilagođen njima. Brošura sadrži i informacije o svijetu rada i preduzetništvu i kratak opis zanimanja za koja se može školovati u Crnoj Gori. U posebnom poglavlju su informacije o svim srednjim školama i u njima zastupljenim obrazovnim profilima, te informacije o maturskom i stručnom ispitu, učeničkim domovima”, precizirala je Dizdarević.

Ovogodišnju naslovnu stranu publikacije dizajnirala je Isidora Avramović, učenica Srednje likovne škole “Petar Lubarda” sa Cetinja.

Očekuje da će njen rad inspirisati nekoga da se odluči da upiše ono što voli, kao što je nju ispirisao informator od prije nekoliko godina.

Osnovno obrazovanje, ove godine, završava preko sedam hiljada učenika pa je vodič za polumaturante štampan u tiražu od osam hiljada primjeraka.

Biće distribuiran svim osnovnim školama na području države a svi zainteresovani primjerak, od danas, mogu dobiti u biroima rada i centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje.

Elektronska publikacija može se preuzeti OVDJE.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply