Za 20 djece Alat za zanat

Djeca od 12 do 15 godina, iz socijalno ugroženih porodica u Podgorici, koja učestvuju u programima podrške udruženja Roditelji, imaće priliku da upoznaju različite zanate, a nakon što se odluče za onaj koji im se bude učinio najinteresantinijim posvetiće mu se u toku dvomjesečnih radionica.

Radionice će za njih organizovati mladi preduzetnici koji se bave zanatstvom, a članovi su Unije mladih preduzetnika, kojoj je udruženje Roditelji partner u realizaciji projekta Alat za zanat.

Ključni cilj projekta, čija realizacija će trajati do 30. septembra je razvijanje vještina za zanatski rad i povećanje motivacije za nastavak obrazovanja u srednjim stručnim školama kod djece iz socijalno ugroženih porodica na nivou Glavnog grada.

Prije početka zanatskih radionica, djeca će prisustvovati i učestovati zajedničkoj radionici na kojima će im biti predstavljeni svi zanati kojima se zanatlije bave, gdje će se direktno upoznati sa svim njihovim budućim predavačima i mentorima, mladim preduzetnicima, koji zarađuju od sopstvenog biznisa. Nakon ove aktivnosti djeci će biti omogućeno da izaberu kod kojeg predavača žele da prođu dvomjesečnu obuku.

Zanatske radionice mladih preduzetnika za djecu će biti koncipirane tako da svoj djeci bude obezbijeđen materijal za određene zanate kako bi i sami mogli da koriste alate u toku radionice. Nakon završetka obuka materijal će biti dostupan i korisnicima programa i ostaloj djeci koja dolaze u Igračkoteku i Razvojni centar na korišćenje.

Nakon završenih dvomjesečnih radionica svi njeni polaznici će dobiti i ilustrovani strip,  na kojima će im biti prezentovani mladi preduzetnici iz oblasti zanata, kako se od tog zanata mogu finansijski osamostaliti u budućnosti i koju srednju stručnu školu mogu da pohađaju za taj zanat.

Udruženje Roditelji će koordinisati radionice za 20 dječaka i djevojčica iz socijalno ugroženih porodica, transport djece i tehničke uslove za održavanje radionica. Grupu djece će izabrati u saradnji sa Centrom za socijalni rad Podgorica, koji inače upućuje djecu u Igračkoteku i Razvojni centar.

IZvor: Unija mladih preduzetnika

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply