Pedofiliju ne prijavljuju zbog osude javnosti

Mnoga krivična djela protiv polne slobode, od nedozvoljenih polnih radnji do dječije pornografije, teško je otkriti, što ne znači da nijesu zastupljena jer brojni slučajevi ostanu neprijavljeni iz straha od osude.

U posljednjih pet godina, samo je podgorički Osnovni sud zbog nedozvoljenih polnih radnji donio sedam osuđujućih presuda. Veći broj takvih slučajeva, završen je osuđujućim presudama i u drugim sudovima.

“Tu su ona krivična djela protiv polne slobode gdje se kao radnja izvršenja javlja neka druga aktivnost koja vodi zadovoljenju polnog nagona učinioca, a nije striktno vezana za sam seksualni odnos”, naveo je sudija Osnovnog suda u Podgorici Rade Ćetković.

On ukazuje da dječja pornografija kao krivično djelo na globalnom nivou ima trend rasta. On kaže da se to krivično djelo rijetko javlja u praksi crnogorskih sudova, ali ne zato što ih nema, već zato što je počinioce teško otkriti, a potom i dokazati.

“Smatra se da ta industrija na godišnjem nivou ima obrt od preko dvije milijarde američkih dolara. To vam govori o zastupljenosti tog krivičnog djela”, navodi Ćetković.

Epilog suđenja i osuda počinioca za ono što su uradili ima značajan uticaj i na oporavak žrtve.

“Da bi uopšte ušlo u proces oporavka koji bi bio trajan, mora da zna da taj neko zločest, odnosno taj neko ko je njega ugrozio da to više nikad neće uraditi i da je za svoje zlodjelo adekvatno kažnjen”, smatra psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.

Često su tamo gdje su i djeca, pedofili vješto prikrivaju svoje namjere.

“Oni uglavnom imaju takav cilj, da budu tu, da se djeca prvo njegovog lika nagledaju, znači da više ne bude to neki nepoznati čika ili nepoznata teta koji tu stalno prilazi”, kaže Stupar Đurišić.

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović na osnovu prakse kaže da polinioci nikad nijesu spremni da priznaju takva djela čak ni njemu kao njihovom braniocu, nego uvijek tvrde da je to nešto što im je namješteno, tipa da je izmislila osoba koja je oštećena.

Prema njegovim riječima, mnogo događaja ostane pod velom tajne, zbog sramote.

“Puno tih oštećenih, bilo da su to maloljetnici ili odrasli neće prijaviti to upravo iz straha od osude. U svakom slučaju smatram da sva ta lica koja se laički mogu nazvati pedofilima moraju biti evidentirana u nadležnim državnim službama”, dodaje Begović. On ne misli da je kaznena politika blaga, jer se za najteže oblike krivičnih djela protiv polne slobode, mogu izreći kazne zatvora do 15 godina.

Izvor: RTCG

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply