Naredne 2 godine radiće na poboljšanju prava djece u pravosudnom sistemu

Pridruživanjem regionalnoj inicijativi Jednak pristup pravdi za djecu u zemljama Zapadnog Balkana, Crna Gora će nastaviti da osnažuje djecu i porodice – posebno one koje su u najnepovoljnijem položaju – da se obraćaju pravosudnom sistemu i traže otklanjanje kršenja njihovih prava, najavili su danas predstavnici Vlade Crne Gore, UNICEF-a, EU i crnogorskih pravosudnih organa.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali kazao je da istraživanja UNICEF-a pokazuju da su pravosudni sistemi najmanje dostupni onima kojima su najpotrebniji – djeci sa smetnjama u razvoju, pripadnicima manjina, žrtvama nasilja, djeci bez roditeljskog staranja, djeci koja se i dalje suočavaju sa mogućnošću pritvora i djeci izbjeglicama i migrantima.

„Čvrsto verujem da značajni rezultati koje je država Crna Gora ostvarila u oblasti maloljetničkog pravosuđa mogu poslužiti kao primjer kako se cjelokupan pravosudni sistem može poboljšati za svu djecu u kontaktu sa zakonom, uključujući i onu koja su žrtve i svjedoci kriminala, kao i djecu čija su druga osnovna prava ugrožena ili prekršena,“ kazao je Kogali.

On je podsjetio i da je od 2000. godine, u skoro svim zemljama i teritorijama u Evropi i centralnoj Aziji, ukupan broj djece u pritvoru (prije i poslije sudskog postupka) smanjen za 60 posto zahvaljujući naporima vlada tih zemalja da uspostave alternative pritvoru djece koje uključuju i mjere preusmjeravanja.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin je ocijenio da se stepen u kojem jedno društvo ostvaruje ideale pravde i pravičnosti može najbolje izmjeriti stepenom brige za one kojima je zaštita najpotrebnija.

„U protekloj deceniji, u saradnji sa svim relevantnim državnim institucijama, Ministarstvo pravde je sprovelo sveobuhvatnu reformu sistema maloljetničkog pravosuđa, koja je dala rezultate po kojima je Crna Gora danas uzor drugima u našem okruženju,“ dodao je Pažin.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je istakla da Vrhovni sud čini sve što je u njihovoj moći da unaprijedi koncept zaštite prava djeteta, uključujući i kreiranje adekvatnog prostora u sudu kako za djecu koja su u sukobu sa zakonom, tako i za djecu koja su u kontaktu sa zakonom.

„Zato ne dozvolimo da postoje barijere u pristupu djeteta pravdi i prilagodimo naše profesionalno ponašanje djeci. Sudije, državni tužioci, branioci, policajci i socijalni radnici moraju slušati djecu, jer imaju pravo da izraze svoje mišljenje pri čemu se u svakom trenutku moraju osjećati sigurno, prijatno i uvaženo,“ kazala je Medenica.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković smatra da Vrhovno državno tužilaštvo sa posebnim fokusom primjenjuje relevantne propise i daje doprinos stvaranju ambijenta u kome će djeca imati jednak pristup pravdi.

„Prihvatajući i razvijajući moderni koncept pristupa djece pravdi činimo da naš pravni poredak ide u korak sa standardima modernih demokratija,“ kazao je Stanković.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav istakao je da je ova oblast posebno važna za Crnu Goru i zbog procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji.

„Nama predstavlja zadovoljstvo što smo bili prvi partner i donator Crnoj Gori u reformi njenog pravosudnog sistema. Evropska unija će nastaviti da podržava Crnu Goru u unapređenju prava djeteta,“ najavio je Orav. Evropska unija će, na osnovu mišljenja UNICEF-a, od naredne godine izvdojiti skoro 10 miliona eura za obnovu sudova, za bolji pristup pravdi svim građanima, ali i djeci

Dvogodišnja inicijativa Jednak pristup pravdi za djecu u zemljama Zapadnog Balkana počinje da se sprovodi u Crnoj Gori i Albaniji, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške. Nastavak je reformskog procesa usmjerenog ka unapređenju prava djece u kontaktu sa zakonom, koji Ministarstvo pravde sprovodi uz podršku UNICEF-a i EU, u saradnji sa organima pravosuđa i ministarstvimam rada i socijalnog staranja, unutrašnjih poslova i drugim partnerima već duže od jedne decenije.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply