Planiraju izgradnju novih vrtića i adaptaciju postojećih

Foto: Ilustracija

Ministarstvo prosvjete planira izgradnju još pet vrtića u Podgorici – u Bloku 6, City kvartu, na Tuškom putu, Zlatici i još jedan na Starom aerodromu, a kako su najavili, radiće i na adaptaciji postojećih objekata.

Savjetnica za odnose sa javnošću u Ministarstvu prosvjete Milica Lekić kazala je da na teritoriji čitave Crne Gore ima 136 javnih vaspitnih jedinica, u okviru kojih je organizovana 681 vaspitna grupa, i 29 privatnih predškolskih vaspitnih jedinica koje imaju 74 grupe. U javnim predškolskim ustanovama ima oko 21.000 djece, a u privatnim nešto preko 900, navodi Lekić.

Prema njenim riječima, politika Ministarstva prosvjete i Vlade je potpuno jasna, a to je podrška roditeljstvu kroz izgradnju velikog broja novih predškolskih ustanova, a evidentna je i orjentisanost roditelja da djecu upisuju u javne predškolske ustanove.

“Da zaista jeste tako, dovoljno govori podatak da je, u prethodne više od dvije godine, otvoreno 1.500 novih mjesta u vrtićima, a od toga 900 na teritoriji Glavnog grada. Tako su otvorene nove vaspitne jedinice u Zagoriču i Starom aerodromu, ali i vaspitne jedinice koje su dobijene rekonstrukcijom već postojećih objekata, kakva je jedinica Mogli na Zabjelu ili jedinica Stara varoš”, kazala je Lekić i dodala da su u prethodnom dvogodišnjem periodu otvorene i nove jedinice u Baru, Nikšiću, Pljevljima, te Budvi uz pomoć opština i drugih partnera.

Lekić navodi da Ministarstvo ove godine ulazi u jedan od najvećih investicionih ciklusa u obrazovanju koji će se velikim dijelom odnositi upravo na izgradnju vrtića.

“Tu, između ostalog spadaju planovi za izgradnju vrtića u Bloku 6 (početak radova ove godine), Tuškom putu, još jednog vrtića na Starom aerodromu, Zlatici i City kvartu. Radićemo i na adaptaciji već postojećih objekata i njihovoj prenamjeni za potrebe vrtića. I na kraju, ali ne manje važno, Poletarac na Zabjelu će se u potpunosti rekonstruisati, a planirana je i dogradnja jedinice Leptirić na Pobrežju”, najavila je Lekić.

Tamo gdje su grupe brojne, kako je rekla, obezbjeđuje se angažman dodatnog kadra vaspitača i medicinskih sestara, da bi odgovorili na sve potrebe djece.

Privatni vrtići koji su licencirani, kaže Lekić, prošli su kroz propisanu proceduru i ispunjavaju standarde za rad, a kadar mora imati iste kvalifikacije i ispunjavati iste uslove kao onaj koji radi u javnim ustanovama.

“Podrazumijeva se da privatna predškolska ustanova mora, između ostalog, da: podnese zahtjev za licenciranje, obezbijedi vaspitni kadar koji ima odgovarajuću stručnu spremu i položen stručni ispit za rad nastavnika, odgovarajući prostor, opremu u skladu sa normativima i standardima, higijensko tehničke i druge uslove”, pojasnila je Lekić.

Kada je riječ o cijeni u privatnim vrtićima, odluku donosi Upravni odbor predškolske ustanove kao što je praksa u svim zemljama, a na roditeljima je, kaže, da procijene da li je ta cijena prihvatljiva ili ne.

“Rad tih ustanova nakon licenciranja kontroliše Uprava za inspekcijske poslove kao poseban organ koji ima kontrolnu funkciju, uključujući prosvjetnu inspekciju, te naravno Zavod za školstvo redovnim nadzorom. Nakon kontrola ili nadzora, ukoliko se eventualno utvrdi neka nepravilnost, inspekcija daje precizne rokove za otklanjanje istih, a ukoliko se to ne učini, sankcioniše ustanovu. Kada je riječ o nadzoru, od predškolske ustanove se očekuje da ispuni dobijene preporuke u cilju unapređenja kvaliteta rada. U tom smislu, imamo ozbiljan sistem koji se na kvalitetan način bavi najmlađima”, pojasnila je Lekić.

Navodi da je povećan broj licenciranih predškolskih ustanova upravo nakon što je unaprijeđen Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 2017. godine.

Izvor: Dnevne novine

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply