Osnovcima dostupna edukativna aplikacije Drveće oko nas

 

Foto: ZUNS

Na sajtu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica (ZUNS) od nedavno je dostupna edukativna aplikacija Drveće oko nas koja omogućava identifikaciju biljaka, a namijenjena je učenicima nižih razreda osnovne škole.

Aplikacija se nalazi u odjeljku Interaktivni materijali na sajtu ZUNS-a. Riječ je o jednostavnom, slikovnom biološkom ključu za identifikaciju biljaka, pomoću kojeg se može identifikovati 25 vrsta drvenastih biljaka, široko zastupljenih u Crnoj Gori.

Autori edukativne aplikacije su mr Branko Anđić, mr Aleksandar Dlabač, Snežana Martinovići prof. dr Danijela Stešević. Aplikacija, namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole, napravljena je na P.A.G.E. platformi za razvoj igara, a kako bi što jednostavnije dospjela do učenika, autorski tim ju je poklonio Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva.

Prema riječima Martinović, biološki ključevi su naučni alat za identifikaciju organizama. Riječ je o skupovima izjava, tekstualnih ili slikovnih, koji služe kao vodiči za identifikaciju. Najčešći ključ u biologiji je dihotomi, što znači da postoji grananje na dvije izjave ili dva skupa.

Kako je pojasnila, ključ funkcioniše tako što se u isto vrijeme razmatra jedna osobina, a kroz nekoliko uzastopnih biranja jedne od dvije izjave (u ovom slučaju slikovne) organizam (u ovom slučaju biljka) se identifikuje, tj. odredi se ime.

Martinović kaže da se tokom korišćenja ključeva učenici uče pažljivom posmatranju, upoređivanju, klasifikaciji.

„Nabrojani postupci predstavljaju osnovne spoznajne postupke, kao i osnovne prirodnonaučne postupke. Usvajanje i praktikovanje tih postupaka obezbjeđuje trajna znanja i osnova su naučne pismenosti. Osim toga što je atraktivan, motivišući i obezbjeđuje direktan kontakt sa biljkama, važan benefit ovakvog načina učenja je i podsticanje radosti istraživanja i otkrivanja. Treba imati na umu da je ovaj ključ vrlo jednostavan i ograničen na vrste navedene u popisu”, pojašnjava ona.

Dodaje da je uloga nastavnika veoma važna jer oni treba da pripreme nastavni materijal tj. biljke koje su navedene u uvodu ključa, i da vode proces učenja.

Nakon što je napravljena, aplikacija je testirana u osnovnim školama „Vlado Milić“ i „Radojica Perović“ u Podgorici.

„Tom prilikom ne samo da smo uočili zadovoljstvo učenika, već smo dobili i korisne predloge npr. da dodamo zvuk, osmislimo takmičenje…“, dodaje Martinović.

Tokom festivala Otvoreni dani nauke 2018 na Biotehničkom fakultetu u Podgorici održano je takmičenje u determinaciji biljaka uz pomoć ove aplikacije. Takmičili su se učenici četvrtog razreda iz više osnovnih škola. Najuspješnija je bila ekipa OŠ „Radomir Mitrović“ iz Berana, drugo mjesto pripalo je OŠ „Vlado Milić“ iz Podgorice, a treća je bila OŠ „Milorad Musa Burzan“.

Profesorica razredne nastave u Beranama, Katarina Bulatović, kazala je da je za nju učešće na ovom takmičenju predstavljalo veliko zadovoljstvo.

„Smataram da upoznavanje biljaka kroz ovu aplikaciju pruža veću motivaciju za rad. Na ovaj način učenje postaje igra, a rezultati su mnogo bolji i trajniji. Kod učenika se javlja želja za postizanjem što boljih rezultata“, kaže ona.

Prof. Bulatović smatra da je aplikacija prilagođena i učenicima nižih uzrasta, veoma je jasna i jednostavna za korišćenje, tako da pruža samostalnost pri sticanju znanja. Kod djece budi istraživački duh, razvija ljubav prema biljkama i prirodi.

Takmičarka iz pobjedničkog tima Jovana Drljević kazala je da joj je ovakav način prepoznavanja biljaka pomogao da upozna mnoge vrste drveća i da nakon korišćenja aplikacije mnogo više pažnje obraća na biljke koje rastu u njenom okruženju. Njena drugarica Tajla Kožar ne krije oduševljenje i kaže da bi bilo idealno kada bi još nastavnih sadržaja mogli izučavati na ovakav način.

Učiteljica iz OŠ „Milorad Musa Burzan“ Sandra Radulović kaže da je ova aplikacija interesantna, korisna i primjenjiva u nastavi, kao i da su je djeca prihvatila sa oduševljenjem. Oni međutim predlažu da u program treba dodati više vrsta biljaka koje bi se određivale na ovaj način.

Izvor: ZUNS

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply