Za dualno obrazovanje zainteresovano oko 180 novih poslodavca

Za dualno obrazovanje su u ovoj školskoj godini zainteresovana su 184 nova poslodavca, što pokazuje da su shvatili značaj aktivnog uključivanja u sistem u cilju obezbjeđivanja kvalifikovane radne snage, ocijenjuju u Centru za stručno obrazovanje. 

“U školskoj 2018/2019. godini, pored 101 poslodavca koji je bio uključen u dualno obrazovanje, imamo i nova 184 poslodavca koja su zainteresovana za saradnju sa školama i ispunjavaju materijalne i kadrovske uslove”, rekao je direktor Centra, Duško Rajković agenciji Mina biznis.

On smatra da je sama činjenica da imaju 184 nova poslodavca značajna, jer pokazuje da su i poslodavci shvatili značaj aktivnog uključivanja u obrazovanje, jer na taj način obezbjeđuju kvalifikovanu radnu snagu, u skladu sa sopstvenim potrebama.

“U skladu sa potrebama tržišta rada, na nivou lokalnih zajednica se definiše potreba za deficitarnim zanimanjima. Prateći zahtjeve tržišta rada i potrebe poslodavaca za deficitarnom radnom snagom će i u narednom periodu omogućiti uključivanje novih poslodavaca u dualni sistem”, rekao je Rajković.

U izradu ključnih dokumenata uključeni su poslodavci i njhove potrebe će definisati uključivanje novih za nove deficitarne programe koji se rade po zahtjevu privrede.

U dualni sistem obrazovanja je uključeno 28 škola iz 18 opština, dok poslodavce imaju u 21 opštini.

“Trenutno u dualnom sistemu imamo 571 učenika, od kojih prvi razred pohađa 321 učenik, drugi njih 195, a treći 55”, kazao je Rajković.

Prema njegovim riječima, predstavnici Centra za stručno obrazovanje su na terenu obišli poslodavce i utvrdili da 285 poslodavaca ispunjava uslove za realizaciju 15 obrazovnih programa, uglavnom deficitarnih zanimanja.

“Do sada je 250 poslodavaca uključeno u sistem dualnog obazovanja, dok se kod ostalih organizuje praktična nastava po školskom sistemu”, naveo je Rajković.

On je ocijenio da se dualni sistem postepeno razvija i da se radi sve da on bude održiv.

“Ono što je vrlo značajno je da smo taj sistem uveli u skoro sve opštine i da su stručne škole i poslodavci zainteresovani da implementiraju taj sistem”, dodao je Rajković.

On je, odgovarajući na pitanje koliko je na taj način zaposleno radnika, kazao da je prošle godine po dualnom sistemu šest učenika završilo treći razred i da su svi zaposleni.

Rajković je, govoreći o aktivnostima koje bi trebalo preduzeti kako bi se problem strukturne neusklađenosti ponude i tražnje crnogorskog tržišta rada prevazišao, rekao da Ministarstvo prosvjete upisnom politikom vodi računa o uvezanosti privrede i obrazovanja, odnosno čini napore da se kroz razne stipendije i nadoknade za deficitarna zanimanja zadovolje potrebe tržišta rada.

“Mislim da smo ove godine postigli značajne uspjehe u pravcu usklađivanja potreba privrede sa obrazovnim sistemom. Koristim priliku da još jednom pozovem poslodavce da u skladu sa svojim razvojnim programima planiraju i obezbjeđivanje potrebne radne snage i preko Privredne komore i Unije poslodavaca ili samostalno iskažu Centru za stručno obrazovanje svoje potrebe kako bi zajedno stvorili uslove za obezbjeđenje potrebne radne snage”, zaključio je Rajković.

Izvor: Mina

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply