Toksične materije i u igračkama dostupnim na tržištu Crne Gore

Ilustracija

Istraživanja Praškog univerziteta za hemiju i tehnologiju ukazala su na alarmantne činjenice da se otrovni bromirani retardanti, opasne hemikalije iz elektronskog otpada nalaze u dječijim plastičnim igračkama proizvedenim recikažom ove vrste otpada.

Istraživanje koje su sprovele organizacije IPEN i Arnika ukazuje da se toksične hemikalije koje se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode, prenose u proizvode koji nastaju upotrebom reciklirane plastike, saopštio je danas Green Home.

Ta organizacija je poslala osam različitih vrsta igračaka na ispitivanje, a za laboratorijsku analizu izabrana su tri uzorka.

“Analizom je utvrđeno da sva tri uzorka sadrže toksične hemikalije, odnosno supstance koje su navedene u Stokholmskoj konvenciji (Crna Gora je potpisnica ove konvencije) za globalnu eliminaciju, a koja ima za cilj da zaštiti zdravlje i životnu sredinu postavljanjem strogih graničnih vrijednosti za definisanje opasnog otpada (POPs) i zabrani njegov izvoz i reciklažu”, saopštili su danas iz Green Home-a.

Analiza uzoraka 109 igračaka, dodataka za kosu i kuhinjskog pribora iz 18 zemalja pokazala je da je 107 predmeta (98%) sadržalo mjerljive koncentracije toksičnih hemikalija.

Ove hemikalije su dugotrajnog dejstva i poznato je da oštećuju reproduktivni sistem i ometaju rad endokrinog sistema, negativno utiču na razvoj intelektualnih vještina i pažnju, a istraživanje Univerziteta Berkeley  pokazalo je da se u krvi žena mogu gomilati i uticati na njihove šanse da zatrudne.

Rezultati istraživanja objavljeni su svega nekoliko dana prije globalne konferencije strana potpisnica Stokholmske konvencije, gdje će se odlučivati o tome da li treba i dalje dozvoljavati reciklažu materijala koji sadrže ove hemikalije i utvrditi granične vrijednosti hemikalija za opasan otpad.

Zakonodavstvo Evropske unije definiše značajno niže granične vrijednosti sadržaja toksičnih hemikalija u novoj plastici od one napravljene od recikliranog materijala.

“Ironično, da su proizvodi analizirani u ovoj studiji napravljeni od nove plastike umjesto recikliranih materijala, gotovo polovina uzoraka ne bi bila u skladu sa Uredbom EU o dugotrajnim opasnim materijama”, ukazuju iz Green Home-a.

Standardi propisani Stokholmskom konvencijom biće jedini globalni regulatorni instrument koji se može primijeniti za sprječavanje uvoza i izvoza kontaminiranog otpada.

Studiju Toxic loophole: recikliranje opasnog otpada u nove proizvode sproveli su Arnika, HEAL i IPEN. 430 uzoraka prikupljeno je u Zemljama članicama Evropske unije (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Holandija, Poljska, Portugal, Španija i Švedska) i zemljama Centralne i Istočne Evrope (Albanija, Jermenija, Bjelorusija , Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Rusije i Srbije) u od aprila do jula 2018. godine.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply