Slučaj trovanja djece u Čanju ipak nije zastario

Viši sud u Podgorici povrijedio je pravo na pravično suđenje djeci koja su se otrovala u Čanju prije sedam godina, donoseći dvije potpuno različite odluke o zastari krivičnog postupka protiv vlasnika vile Lara Vasilija Gvozdenovića, zaključio je Ustavni sud, koji je prihvatajući žalbu roditelja djece postupak protiv Gvozdenovića vratio tom sudu na ponovno odlučivanje.

Iz Višeg suda su Vijestima u utorak rekli da im je odluka Ustavnog suda tek stigla, te da je postupak ponovnog odlučivanja u toku.

Ustavni sud je ukinuo presudu Višeg suda, kojom je optužba protiv Gvozdenovića odbijena zbog zastare.

U Ustavnom sudu su konačno prelomili da u postupcima u kojima su maloljetnici oštećeni, rok za zastaru postupka ne teče do njihovog punoljetstva.

Nakon njihove odluke i Vrhovni sud je zauzeo takav stav.

“Postojanje dvije protivrječne odluke istog Višeg suda u pravno i činjenično istovjetnoj pravnoj stvari nije u skladu sa načelom pravne sigurnosti i osporenom presudom. Viši sud je odstupio od postojeće sudske prakse u predmetu iste činjenične i pravne prirode, ne navodeći razloge koji bi opravdali takvo odstupanje“, piše u odluci Ustavnog suda.

Dodaje se da u tom slučaju još nije ni počeo teći rok za zastaru postupka, jer ta djeca još nijesu navršila 18 godina.

Pravosnažnom odlukom crnogorskih sudova Gvozdenović je ranije oslobođen optužbi zbog zastare.

Roditelji su se, nakon toga, obratili Ustavnom sudu – navodeći da nijesu ispoštovana zagarantovana prava njihove djece propisana Ustavom Crne Gore, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropskom konvencijom o pravima djeteta…

Dodaje se i da država nije preduzela sve odgovarajuće mjere da osigura zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije, kao i nepostupanje države da u svim akcijama u vezi s djecom, najbolji interesi djeteta budu od prvenstvenog značaja…

Vrhovno državno tužilaštvo je u decembru prošle godine odbilo preispitivanje presude, kojom je Gvozdenović zbog zastare oslobođen optužbi za trovanje djece.

U Tužilaštvu su tada ocijenili da je Viši sud pravilno presudio i da nema osnova za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti.

Posljednjom presudom Višeg suda, odbijena je optužba protiv Gvozdenovića zbog zastare i preinačena presuda barskog Osnovnog suda, pred kojom je on uslovno osuđen.

Za razliku od prethodnog puta, kada je upravo Viši sud rekao da do zastare nije došlo – jer se radi o maloljetnicima, ovog puta isti sud drugačije je tumačio zakon, pa je odlučio da je postupak ipak zastario.

Vijeće sudija Višeg suda u kojem su bili Boris Savić, Miljana Pavlićević i Radomir Ivanović ovog puta su zaključili da apsolutna zastarjelost u ovom slučaju svakako nastupa četiri godine od izvršenja djela.

Drugo vijeće istog suda je ranije ukinulo prvostepenu presudu kada je isticano da u postupku, u kome su maloljetnici oštećena lica, ne može teći rok za zastaru sve do njihovog punoljetstva.

Tada su sudili Milenka Žižić, Miroslav Bašović i Dragica Vuković.

Gvozdenoviću se sudi za proizvodnju i stavljanje u promet škodljive životne namirnice, jer je, prema optužnom predlogu, u maju 2011. godine stavio u promet neispravnu vodu, škodljivu za zdravlje ljudi, usljed čega je došlo do trovanja djece koja su se nalazila na rekreativnoj nastavi u Čanju.

Tužilaštvo i roditelji traže strožu kaznu od uslovne

Roditelji djece su Vijestima rekli da očekuju da Viši sud što prije postupi po obavezujućim odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda, s obzirom na to da je prošlo više od sedam godina od trovanja djece.

Oni su istakli da bi kazna za Gvozdenovića morala biti stroža od uslovne, a što je tražilo i barsko tužilaštvo žaleći se na odluku suda.

“Očekujemo da će Viši sud donijeti pravičnu presudu, te da je krajnje vrijeme za konačan sudski rasplet kako krivičnog tako i parničnog postupka”, istakli su roditelji Željko Sekulović i Srđa Kovačević.

Sutkinja barskog Osnovnog suda Tamara Spasojević odlučila je ranije da Gvozdenović neće robijati 30 dana, ukoliko u sljedećih godinu dana ne počini novo krivično djelo. Istom presudom sutkinja je i firmu Kompani, u okviru koje posluje vila Lara, osudila uslovno na novčanu kaznu od 2.000 eura, koju neće platiti ukoliko u sljedeće dvije godine ne počine novo krivično djelo.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply