Izvještaj ambasade SAD o Crnoj Gori: Podvode djecu i tjeraju ih da prosjače

Djeca u Crnoj Gori uključuju se u najgore oblike rada, među kojima su prisilno prosjačenje i seksualna eksploatacija, navodi se u Izvještaju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori.

U dokumentu pod nazivom Izvještaj o najgorim oblicima radnog angažovanja djece, objavljenom na sajtu Ambasade, navodi se da je Crna Gora prošle godine uložila umjereni napredak u naporima da se eliminišu najgori oblici dječijeg rada.

“Crna Gora je izvorna, odredišna i tranzitna zemlja za trgovinu djecom koja su prinuđena na prisilni rad, uključujući prosjačenje, posebno među romskom populacijom. Neke romske djevojčice su u dogovorenim brakovima prodavane po Crnoj Gori i na Kosovu, gdje su tjerane da služe. Djeca, posebno djevojčice, prodavana su za seksualnu eksploataciju po zemaljama regiona i Zapadnoj Evropi”, navodi se u Izvještaju.

Ističe se i da neka djeca iz populacije Roma, Aškalija i Egipćana nailaze na prepreke prilikom registracije rođenja, što otežava njihovo školovanje i čini ih ranjivijim na prinudan rad. Pojašnjava se da su visoke cijene administrativnih taksi razlog velikog broja neregistrovane djece RAE populacije, ali se upozorava na činjenicu da njihovi roditelji nijesu svjesni važnosti registracije.

“Pored toga, neka djeca sa smetnjama u razvoju, posebno u ruralnim područjima, imaju poteškoća u obrazovanju i dostupnosti ograničenih vladinih socijalnih usluga”, navodi se.

U Izvještaju za prošlu godinu, između ostalog, se navodi da je tokom 2017. godine Vlada obučila inspektore za rad na sprečavanju prisilnog rada djece. Podsjeća se da su u saradnji sa međunarodnim institucijama organizovani seminari za policijske inspektore kako bi se spriječio trafiking djece. Tada su, ističe se, određene standardne procedure za zbrinjavanje djece bez pratnje kako bi se na vrijeme identifikovale žrtve trafikovanja

“Međutim, djeca u Crnoj Gori se angažuju u najgorim oblicima dečijeg rada, uključujući i prisilno prosjačenje i komercijalnu seksualnu eksploataciju, često kao dio lanca trgovine ljudima. Identifikacija žrtava je i dalje oblast u kojoj je potreban napredak ukoliko Vlada želi da se efikasno bori protiv trgovine ljudima. Istraživanje nije otkrilo nikakve dokaze o programima za sistematsko rješavanje prisilnog rada djece na ulici, prinudnog prosjačenja ili seksualne eksploatacije”, Ističe se u izvještaju.

Kako je pojašnjeno Vlada je, tokom prošle godine, osnovala i učestvovala u programima za prevenciju prislinog rada djece i ističe da programi nijesu adekvatni, niti su usmjereni na sve sektore. Upozorava se i da nije jasno da li se prošle godine sprovodio Nacionalni plan akcije za djecu kao i Strategija za razvoj dječije zaštite.

Upozorava se i da je ombudsman kritikovao rad policije i Centra za socijalni rad zbog nedovoljnog i nedosljednog praćenja informacija o djeci prosjacima.

“Djeca su često tretirana kao prestupnici, a ne žrtve. Centar je pružao usluge samo malom broju djece koja su u Crnoj Gori prosjačila. Nedostaje i specijalizovana služba za reintegraciju te djece u društvo”, ističe se.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply