Raspisan konkurs za talente

Konkurs za nastavnike i talentovane učenike za dodjelu sredstava iz Fonda za kvalitet i talente raspisan je danas, a biće dodijeljeno oko 500 nagrada koje će u prosjeku iznositi po 1.000 eura.

Konačna odluka biće donijeta do kraja narednog mjeseca, kazao je Vikend novinama ministar prosvjete Damir Šehović.

“Svi zainteresovani će imati dovoljno vremena za prijave, nekih dvadesetak dana, dok će sama odluka biti donijeta do kraja novembra”, kazao je Šehović.

Nagrade će biti postavljene tako da se isti broj, tačnije po 200, dodjeljuje učenicima i nastavnicima, jer  najbolji nastavnici jesu velikim dijelom zaslužni za njegovanje i cvjetanje velikih talenata, kaže on.

Osim toga, nagrade po automatizmu dobijaju djeca koja su u prošloj godini osvajači nagrada na priznatim državnim takmičenjima odnosno onim u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore, i na međunarodnim takmičenjima na kojima je prisustvo organizovano u koordinaciji Ispitnog centra Crne Gore, a kojih ima 70.

“Dakle, uz manje varijacije u zavisnosti od broja djece sa jednakim brojem bodova, biće dodijeljeno oko 500 nagrada”, saopštio je on.

Kao posebno važno naglašava da će se, u proceduri vrednovanja prijava učenika uzimati u obzir pored uspjeha u školi, uspjesi na takmičenjima, ali i rezultati u vannastavnim aktivnostima.

“Time ćemo obezbijediti da najzad talenat ne posmatramo isključivo kroz prizmu uspjeha u školi, već i kroz mnoge druge aktivno sti koje su indikator da je dijete izuzetno nadareno za određenu oblast, bilo da se radi o prirodnim naukama, jezicima, ili pak umjetnosti ili sportu”, kazao je on.

Neki od kriterijuma koji se boduju su i vannastavne aktivnosti – sportske, kulturne, umjetničke… Tu je i članstvo u učeničkom parlamentu, opšti uspjeh u prethodnoj godini, za učenike srednje škole diploma Luča, nagrade na takmičenjima…

Kada je riječ o nagradama nastavncima, one se takođe dodjeljuju na osnovu bodovanja kriterijuma i to mentorstvo učenicima, potom specijalizacija, odnosno stručno usavršavanje, zatim objavljen istraživački rad iz struke koji doprinosi afirmaciji obrazovnovaspitnog procesa branjen pred stručnom komisijom. Neki od kriterijuma bitni za nastavnike su i učešće u naučnonastavnim tijelima, izvođenje nastave na stranom jeziku iz pojedinih ili svih nastavnih predmeta, ali i autorstvo i koautorstvo udžbenika, priručnika, radne sveske ili nastavnog pomagala, recenzija udžbenika ili stručne knjige, zatim objavljivanje prevoda stručnog članka, te korišćenje u radu savremenih i inovativnih tehnologija…

Odluka se donosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a nagrde će varirati u zavisnosti od kategorije i potkategodije od 500 do 2000 eura, a u prosjeku će iznositi 1.000 eura.

“Ovo prvi put da Crna Gora ulazi u ovako jednu opsežnu priču, kojom pokušava da u sistem uvede ovoliki broj kvalitetnih i talentovanih ljudi. Time ćemo mogućnosti i potrebu za ad-hoc djelovanjem kada je riječ o talentima svesti na minimum, i čitavu proceduru dodjele sredstava ljudima iz prosvjete i djeci staviti na uvid javnosti”, zaključio je ministar prosvjete.

Šehović je kazao i da će cijelu priču oko dodjele nagrada iz Fonda za talente pratiti transparentnost i preciznost, i da nema mjesta sumnjama da može biti bilo kakvih neregluarnosti.

“Naravno, proces će budno pratiti komsija koja će svojim kredibilitetom i činjenicom da će njen predsjednik biti predstavnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, a među članovima predstavnici sindikata, nevladinog sektora, nastavnika i svih drugih relevantnih sektora, garantovati punu transparetnost i preciznost. Ja sam se stoga vrlo svjesno izuzeo iz čitavog procesa. To ne znači da ga neću budno pratiti, ali ostavimo profesionalcima da odrade svoj posao onako kako ne sumnjam da mogu”, kazao je Šehović.

Izvor: CDM

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply