Centrima prošle godine prijavljeno 15 slučajeva seksualnog nasilja nad djecom

U Crnoj Gori je prošle godine, prema evidenciji centara za socijalni rad, prijavljeno 15 slučajeva seksualnog nasilja nad djecom, a krajem 2016. bilo je 17 prijava, dok podaci Vrhovnog državnog tužilaštva pokazuju da je zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje prijavljeno sedam osoba u 2017. odnosno 12 godinu ranije.

U Izvještaju o sprovođenju Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja, koji je Vlada Crne Gore juče usvojila, navodi se da je u 2017. godini bio jedan povrtanik koji je pravosnažno osuđen za djela seksualno nasilje nad djetetom.

Prema podacima Tužilaštva, u prošloj godini od osam lica, koliko je osuđeno, sedam je dobilo kaznu zatvora, a jedno uslovnu osudu dok su dvije osobe oslobođene optužbi.

Podaci centara za socijalni rad pokazuju da je između 2016. i 2017. godine prijavljen za petinu veći broj djece žrtava nasilja, dok je broj prijava za zanemarivanje porastao za skoro 40 odsto.

Krajem 2017. broj djece žrtava nasilja bio je 471 (230 dječaka i 241 djevojčica),  godinu ranije 390 (188 dječaka i 202 djevojčice)

Kada je u pitanju zanemarivanje djece, krajem 2016. godine bilo je 122 slučaja, a 2017. bilo je 170 slučajeva.

Kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vaspitno-obrazovnim ustanovama, nije naveden broj evidantiranih slučajeva, već je samo saopšteno da je Zavod za školstvo prikupio broj takvih slučajeva i da su svi prijavljeni, evidentirani i razmatrani.

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply