Izrađen Protokol o postupanju zdravstvenih radnika u cilju zaštite djece od nasilja

Ljekari i medicinsko osoblje dobili su Protokol o postupanju u cilju zaštite djece od nasilja, kako bi na vrijeme prepoznali slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja djece i spriječili ozbiljnije posljedice, ali i olakšali rad policiji i tužilaštvu u procesuiranju ovih slučajeva.

Protokol je izradilo Ministarstvo zdravlja,UNICEF i SOS linijaza žene i djecu žrtve nasilja Podgorica.

Na izradu ovog dokumenta dodatno su ih, kako su kazali, podstakli slučajevi nasilja nad djecom koji su imali smrtni ishod. U Crnoj Gori su u ovoj godini zabilježena čak tri slučaja čedomorstva.

Pošto prvi dolaze u kontakt sa zlostavljanom i zanemarenom djecom, zdravstveni radnici moraju biti obučeni da takvo nasilje prepoznaju na vrijeme.

“Ako smo mi samo jedna karika, onda će se tužioci, sudije i policija oslanjati upravo na pokazatelje koje ćemo mi zdravstveni radnici opisati prilikom postavljanja sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje”, istakla je Milica Pejović-Milovančević, dječiji psihijatar.

Da ne bi ostalo mjesta za nagađanja, svi oblici nasilja detaljno su opisani.

“Od drmusanja, štipanja, preko sindroma protresenog djeteta, preko 20 različitih pojavnih oblika imamo na primjer za fizičko zlostavljanje, takođe i za seksualno… Emocionalno zlostavljanje ima preko 10 različitih pojavnih oblika…”, kazala je Pejović-Milovančević.

Brojni su razlozi koji roditelje podstiču na nasilje, a neki podaci su, kažu u UNICEF zabrinjavajući.

“Stres, socijalna izolacija roditelja, nezaposlenost, alkohol i droga, bračni konflikti među supružnicima, osjećaj da nemaju moć u odnosima sa drugim ljudima, ili činjenica da su i sami bili zlostavljani kao djeca”, rekla je Mevlida Gusinjac iz Ministarstva zdravlja.

Prema istraživanju iz 2013. godine, u Crnoj Gori 69 odsto djece od jedne do 14 godina starosti, u mjesecu pred istraživanje pretrpljelo je neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja odraslog člana porodice. Istraživanje iz 2016. pokazalo je da crnogorsko društvo ne razumije šta podrazumijeva nasilje, i ima visoku toleranciju prema toj pojavi.

Jedna od novina ovog protokola zato će biti i vođenje knjige evidencije o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje djece.

“Najčešće ubistvo djeteta je čedomorstvo, tj. ubistvo djeteta do navršenih 12 mjeseci života. Čedomorstvo se podcjenjuje dosta kao uzrok smrti jer je veća vjerovatnoća da se smrt djeteta objasni kao nesrećan slučaj”, kazao je Miro Knežević iz Ministarstva zdravlja.

Zbog toga je važno, kako je dodao, da ovaj dokument ne ostane mrtvo slovo na papiru, za šta će se pobrinuti posebni stručni timovi i komisija Ministarstva zdravlja.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

  1. Da li su romska djeca ikakvim zakonom zasticena? Ili to nisu djeca? Ili za njih zakon ne vazi? Svakodnevno gledamo djecu po ulicama, sami, zapusteni, djeca od 3-4 godine tumaraju ulicama… Ocigledno zanemarivana, zlostavljana na razne nacine , ta djeca su zakonu nevidljiva .

Leave a Reply