Osiguranje i ostali izdaci pri upisu nijesu obavezni, samo na dobrovoljnoj osnovi

Roditelji srednjoškolaca nemaju obavezu da plaćaju školama upisnine niti bilo kakve naknade prilikom upisa u novi razred, tvrde u Ministarstvu prosvjete, koje im je uputilo urgenciju da naplaćivanje bilo kakvih izdataka srednjoškolacima, uključujući i osiguranje, apsolutno mora biti na dobrovoljnoj osnovi.

Prethodnih dana roditelji srednjoškolaca su se žalili na to da su pri upisu djeca plaćala određene naknade, u nekim školama za osiguranje, a u nekim nijesu ni znali za šta. Kazali su i da im je u pojedinim školama objašnjeno da je to obavezno.

“Škole imaju mogućnost da traže sredstva za osiguranje, uz napomenu da nije riječ o obavezi. Prikupili smo ovih dana u Ministarstvu podatke na nivou svih srednjih škola u Crnoj Gori ili skoro svih da vidimo kakva je to praksa u školama i tu imamo različitu praksu, različite modele”, kazao je generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstu prosvjete, Veljko Tomić u Bojama jutra televizije Vijesti.

Roditelji đaka Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” u Podgorici žalili su se da su učenici bili dužni da uplate 10 eura na žiro račun škole i da im je objašnjeno da će od tog iznosa biti uplaćeno osiguranje. Portal Roditelji je nakon toga kontaktirao tu školu i objašnjeno nam je da učenici plaćaju 10 eura prilikom upisa, od čega će minimum pet eura ići na lično osiguranje “ako ne i cijeli iznos”.

Kako nam je saopšteno, učenici nijesu obavezni da plate 10 eura i ukoliko ne žele da se osiguraju to treba da naznače u prijavi.

Pojašnjeno je i da se ta odluka sprovodi od ove godine zato što se ranije dešavalo da neki učenici traže roditeljima novac za osiguranje, a ne uplate ga i onda kada se dijete povrijedi roditelji žele da naplate osiguranje jer misle da je osigurano.

 

Tomić je kazao da su od Elektrotehničke škole dobili obavještenje da je Savjet roditelja na sjednici od 24. avgusta ove godine donio odluku da se preporuči učenicima da svi oni koji žele da se osiguraju mogu da uplate osiguranje.

Naveo je i da su dobili pojašnjenje od škole da učenici koji su na prijavi za upis svojom izjavom naveli “ne želim da uplatim osiguranje” i potpisom, nijesu uplaćivali osiguranje. Prema podacima koje su dobili iz ove škole od 1.300 učenika oko 750 je željelo da bude osigurano.

Komentarišući obavještenje koje sadrži riječ dužan Tomić je kazao da je ono nespretno formulisano. On tvrdi da Savjet roditelja može donijeti takvu odluku koja će biti saopštena učenicima preko škole, ali da sve odluke Savjeta nijesu obavezujuće za učenike.

On navodi da škole imaju različitu praksu pa je negdje osiguranje 3, a negdje 5 eura. Procedure su takođe različite, tako da negdje osiguravajuća društva u nekim školama nude učenicima osiguranje, a negdje se to radi preko škole.

Zakon o osiguranju je definisano da je osiguranje lica i imovine je dobrovoljno kao i da djelatnost osiguranja u Crnoj Gori mogu obavljati samo društva za osiguranje koja su dobila dozvolu regulatornog organa za obavljanje djelatnosti osiguranja.

Tomić je dodao da učenici nijesu obavezni da plate ni upisninu ni osiguranje, ali ni odštetu na kraj školske godine kao uslov za dobijanje svjedočanstva.

Prema njegovim riječima, prošle godine je na nivou svih srednjih škola u Crnoj Gori bilo nekoliko stotina povreda za vrijeme trajanja nastave i to su obično tokom izvođenja fizičkog. Osiguranje đaka nekada je bilo obavezno ali je to promijenjeno prije više godina.

Valentina Kasalica iz Sava osiguranja nam je kazala da da je cijena godišnja premije ove vrste osiguranja kod njih košta od 2 do 15 eura, a njihovo društvo ima saradnju sa gotovo svim školama u Crnoj Gori.

“Neke škole organizuju prikupljanje ponuda za osiguranje svojih učenika, ali nam nije poznato da li premiju uplaćuju od svojih sredstava ili možda organizuju prikupljanje novca od đaka, koji kasnije uplaćuju nekom osiguravajućem društvu”, kazala je Kasalica Udruženju Roditelji.

Prema njenim riječima, i pored truda koji oni ulažu u podizanje svijesti o značaju ove vrste osiguranja, činjenica je da roditelji ostaju nedovoljno informisani o svim benefitima osiguranja od nezgode, pa tako jako često naprave izbor da ne osiguraju svoju djecu.

“Zato smatramo da trenutni sistem kupovine ove vrste osiguranja za djecu u školama nije dobar, jer veliki broj djece ostaje neosiguran od posljedica nesrećnog slučaja ili nezgode. S tim u vezi, naša preporuka bi bila da se pokrene širi dijalog na ovu temu, sa svim relevantnim ustanovama i institucijama”, poručuju iz Sava osiguranja.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply