Nova naknada za oko 600 majki

Oko 600 majki troje ili više djece, koje su ranije raskinule ugovor na određeno vrijeme zbog doživotne naknade i koje su nakon što je ona ukinuta ostale bez primanja, moći će da ostvare novo pravo  propisano izmijenjenim Zakonom o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore od 19. aprila 2017. godine o kojem se u srijedu polemisalo na skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić detaljnije je pojasnio sadržinu predloženog zakona, ističući da je akt promijenjen zato što ova kategorija žena nije bila pravno prepoznata, jer je prošle godine nakon ukidanja naknade po osnovu rođenja troje ili više djece uvedena nova vrsta primanja samo za one korisnice koje su imale ugovor na neodređeno vrijeme.

“Na ovaj način se sada u potpunosti izjednačavaju u pravnom statusu”, rekao je on.

Prema predloženom zakonu, majkama će se retroaktivno isplatiti naknada, od 30. juna 2017. godine.

Za taj broj korisnica naknada (za oko njih 600) procijenjeno je da će za period od 18 mjeseci (do kraja tekuće godine) biti potrebno oko 3,56 miliona eura. Tu su uključeni i iznosi za doprinose.

Precizirano je kako će iznos od 193 eura primati majke koje su dok su radile ostvarivale zaradu do 200 eura, a nešto veće primanje, od 264 eura, imaće majke koje su primale neto platu od 200 do 350 eura. Najveći iznos 336 eura predviđen je za majke koje su prije prestanka radnog odnosa ostvarivale mjesečnu zaradu u neto iznosu većem od 350 eura. Takođe je precizirano da korisnice koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona napunile 55 do 61 godinu, ostvaruju pravo na naknadu do ispunjavanja jednog od uslova za sticanje prava na penziju, a majke koje su navršile 45 do 55 godina ostvaruju pravo na naknadu pet godina.

Korisnice koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona napunile 33 do 45 godina imaće pravo na naknadu tri godine.

Purišić je na Odboru istakao i da će nakon svih korekcija ovog zakona godišnji trošak za naknade iznositi oko 11 miliona, što je, prema njegovim riječima, velika ušteda u odnosu na to da se ranije izdvajalo oko 60 miliona.

Naglasio je da su u izmijenjeni zakon uvrstili još jednu krupnu novinu. U prethodnom tekstu ovog akta, kako je pojasnio ministar, neprecizno je bio iskazan iznos poreza i doprinosa, jer se obračunavala samo stopa od 15 odsto, ali ne i ona što se plaća na teret poslodavaca, a iznosi 5,5 odsto. Na ovu grešku im je ukazano iz Ustavnog suda gdje se, prema riječima Purišića, nalazi zahtjev kojim se osporava ovakav način obračuna.

“Iz Ustavnog suda su kazali: ,,Mi vas savjetujemo da izmijenite i ovo, jer smo mi već zauzeli stavove i oborićemo to u tom dijelu zakona ako ga vi u hodu ne promijenite“. Tako da smo odlučili da promijenimo tu osnovicu za plaćanje doprinosa. Uvodimo jednu opštu formulaciju da će se na iznos naknada koje su isplaćivane obračunavati pripadajući doprinos oba dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje… Osnovica za plaćanje doprinosa za PIO neće biti 15 odsto, već 20,5 odsto”, istakao je on.

Precizirao je kako će se ta osnovica ispraviti retroaktivno i obuhvatiće i one korisnice koje već primaju naknadu, i da je Vlada obezbijedila potreban novac za to. U izmijenjenom zakonu istaknuto je da je za ovu korekciju od 30. juna 2017. godine do 31. decembra 2018. godine opredijeljeno 1,5 miliona eura.

Predloženim izmijenjenim zakonom propisano je da nove korisnice podnose zahtjev za ostvarivanje mjesečne naknade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uz zahtjev za ostvarivanje prava dužne su da dostave dokaz o posljednje tri zarade za koje su uplaćeni porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreza.

U ovom aktu prvi put su predviđene i prekršajne kazne, i precizirano je da će se iznosom od 250 eura kazniti korisnica ako ne prijavi svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na naknadu, ali i ako ne da istinite podatke od kojih zavisi ostvarivanje prava na ovo primanje.

Na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore je 5.349 bivših korisnica naknada, a 357 korisnica koristi naknadu po osnovu ZZZCG u iznosu od 77,20 eura, odnosno bruto 96,35, što na godišnjem nivou iznosi 412.000 eura.

Ranije je saopšteno da se 4.598 korisnica vratilo da prima penziju, a da je, takođe, oko 1.000 majki koje su nakon što je ukinuta naknada nastavile da koristie pravo na materijalno obezbjeđenje.

Izvor: Pobjeda

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply