Prosvjetna inspekcija će provjeriti da li je škola prekršila pravila

Foto: Vijesti

Prosvjetna inspekcija provjeriće da li je nikšićka Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola prekršila pravila kada je omogućila dvojici đaka da sa sedam zaključenih jedinica ne ponavljaju razred.

To je Vijestima saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove.

Đacima je, navodno, zbog velikog broja neopravdanih izostanaka prestao status redovnih učenika. Nakon toga, oni su u nekoliko dana položili razredni ispit iz svih predmeta, pa će naredne godine maturirati sa svojom generacijom.

Nastavničko vijeće škole, prema informacijama Vijesti, odlučilo je da posljednjeg dana školske godine 13. juna potvrdi prestanak statusa redovnog učenika dvojici đaka trećeg razreda, iako su obojica u tom trenutku od 12 imali po sedam zaključenih negativnih ocjena.

Time ih je, a na predlog razrednog vijeća, Nastavničko vijeće spasilo ponavljanja godine zbog negativnih ocjena, što bi značilo da neće maturirati sa svojom generacijom u maju 2019.

Obojica đaka su nekoliko dana nakon što im je prestao status redovnog učenika polagala razredni ispit, a položili su i predmete iz kojih su tokom cijele godine imali negativnu ocjenu.

Direktor škole Zoran Drljević kazao je ranije Vijestima da je sve uradio u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju, te da su đaci izgubili status redovnog učenika prije kraja školske godine zbog više od 30 neopravdanih izostanaka.

Međutim, zapis u dnevniku pored imena oba učenika, gdje je grafitnom olovkom zapisano “prestao status redovnog učenika 13. 6. 2018.”

Izvori Vijesti iz škole tvrde da je prošle nedjelje organizovano polaganje razrednog ispita i da su obojica položili, čak i predmete iz kojih su tokom cijele godine imali negativne ocjene, te da su neopravdani izostanci bili samo alibi kako đaci ne bi ponavljali razred.

Ističu da oba đaka imaju problematično ponašanje, o čemu svjedoče i zapisi u dnevniku. Kažu i da su pojedini profesori navodno tokom sjednice Nastavničkog vijeća direktora Drljevića pitali da li je ovaj postupak u skladu sa Zakonom, ali da im je on objasnio da su procedure ispoštovane.

“Zbog više od 30 neopravdanih izostanaka, tim učenicima je prestao status vanrednog učenika, kako to i Zakon predviđa. Za njih je, kao i za još oko 40 đaka kojima je i iz istog razloga prestao status redovnog učenika, organizovan razredni ispit. Jesu li položili, to ne znam”, kazao je Drljević.

Istakao je da “nikome u školi ne ide u prilog da se učenici koji ne poštuju svoje obaveze vrate u klupu, ali da je Zakon takav i da ga treba poštovati”.

Upitan da prokomentariše to što su oba đaka imala zaključenih po sedam jedinica na kraju četvrtog klasifikacionog perioda, odnosno na kraju godine, Drljević je odgovorio da to nije tačno i da su “zaključene možda jedna ili dvije ocjene”.

Fotografija pedagoške dokumentacije, odnosno dnevnika do koje su Vijesti došle, dokazuje da su jedinice iz svih sedam predmeta bile konstantne od početka godine.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply