U četvrtak radionica o osjećanjima, strahovima, pitanjima… nakon razvoda/gubitka partnera

Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama i samoranim roditeljima udruženja Roditelji održaće u četvrtak, 29. marta u Podgorici, od 18 sati i 15 minuta, radionicu na temu Odnos sa sobom – što nakon razvoda/gubitka partnera (osjećanja, strahovi, pitanja i preispitivanja).

Roditelji će o ovoj temi razgovarati sa timom za podršku Grupe koji im je na raspolaganju za sve nedoumice, a imaće priliku i da razmijene iskustva.

Radionica i sastanak Grupe biće održani u prostorijama udruženja Roditelji u ulici Vuka Karadžića 2/3.

Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji osnovana je u martu 2016. godine. U toku pošle godine održala je 17 grupnih sastanaka i radionica koje su imale za cilj podršku i pomoć samohranim roditeljima, a 67 roditelja su se obratila Grupi za pomoć i podršku kroz individualni rad.  Godinu ranije broj roditelja je  bio 57 , iz više opština.

Najčešći razlozi obraćanja Grupi su psihološki problemi kod djece, nemogućnost naplate alimentacije, neadekvatna i nedovoljna saradnja službenika CZSR i CB, odugovlačenje sudskih postupaka, nasilje i neadekvatna zaštita.

Da bi obuhvatili ključne probleme, ali i predloge rješenja sa savjetima, Grupa je odlučila da pripremi publikacijuProcedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva koja će biti izdata u drugom kvartalu 2018. godine, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Podgorica i Vrhovnim sudom Crne Gore.

Publikacija jedio projekta koji finansira Komisija za igre na sreću pod nazivom Psihološka podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć. Projekat je omogućio i da izabrane članice Grupe budu obučene da postanu vršnjačke savjetnice i  pomažu drugim roditeljima koji se budu obraćali za pomoć i savjetovanje.

U toku 2016. godine osim grupne i individualne podrške, Grupa se zalagala i za podršku samohranim roditeliima djece vrtićkog uzrasta. Prihvatanjem amandamana udruženja Roditelji na Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, cijena vrtića za samohrane roditelje je od jula 2016. godine 50 odsto manja.

Samohrani roditelji i jednoroditeljske porodice lošijeg materijalnog statusa u udruženju Roditelji imaju i obezbijeđenu podršku pri učenju za njihovu djecu, različite vannastavne aktivnosti (rekreacija, ples, škola programiranja…) ali i garderobu, škoslki pribor, obuću i slično.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply