Novi Zakon o radu možda tek na jesen

Foto: Vlada Crne Gore

Zakon o radu mogao biti usvojen tek na jesen, iako je prvobitno bilo planirao da Crna Gora novi propis dobije do kraja prošle godine.

U Programu rada Vlade za 2018. godinu, koji je objavila u četvrtak, se navodi da će predlog zakona biti završen u trećem kvartalu ove godine (jul-septembar), a da će prije toga biti dostavljen Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja.

Socijalni savjet je prije 15 dana u načelu prihvatio nacrt zakona i formirao radnu grupu da u roku od 30 dana uskladi preostalna sporna pitanja.

“Ovim zakonom izvršiće se harmonizacija radnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije predviđenom Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje i konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada koje je Crna Gora ratifikovala kao i ostalim izvorima međunarodnog prava”, navedeno je u obrazloženju Programa rada Vlade za 2018. godinu.

Izvor: Vijesti

 

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply