U program podrške pri učenju trenutno uključeno 71 dijete

U Razvojnom centru udruženja Roditelji u ovom trenutku 71 dijete dobija indvidualnu i grupnu podršku pri učenju, a sa njima radi 34 volontera koji im pomažu da savladaju školsko gradivo i za njih organizuju kreativne i edukativne radionice, igraju se i druže.

U drugom polugodištu školske 2017/2018. godina, individualni časovi su organizovani za 38 učenika, sa kojima jednom sedmično radi 28 volontera. Osim toga, svake subote u Igračkoteci i Razvojnom centru održava se i Družionica učionica u toku koje 6 volontera pomaže još jednoj grupi od 33 djece od 6 do 14 godina u obrazovanju i socijalnoj integraciji. Sa tom grupom, koja se okuplja u dva termina, uskoro će početi da rade i psiholozi Udruženja psihologa, koji će volonterskim angažmanom doprinijeti podršci razvoju djece. U planu je uključivanje i defektologa.

Udruženje Roditelji program Podrška u savladavanju školskog gradiva realizuje od 2016. godine i isključivo je namijen djeci iz socijalno ugroženih porodica, s ciljem da im se pomogne u savladavanju školskog gradiva kako bi se posebna pažnja usmjerila na podršku pri obrazovanju. Program funkcioniše zahvaljujući volonterima i finansijskoj podršci Next auta, a dio aktivnosti se finansira iz projekta Obrazovanjem protiv siromaštva, podržanog od Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću.

U toku 2017. godine u okviru ovog programa održano je 1205 časova, i to za 105 učenika. U ovaj segement rada udruženja Roditelji u toku dvije godine, od početka rada Razvojnog centra, uključilo se 79 volontera.

“Potreba ovakvog vida podrške je zaista velika, što prevashodno pokazuju prethodni rezultati kao i sama činjenica da se svakodnevno povećava broj zainteresovanih roditelja, da uključe djecu i onih koji žele da pomognu”, kazala je Katarina Čarapić, koorinatorka Igračkoteke i Razvojnog centra.

Svi koji žele da podrže relizaciju ovog programa, radeći sa djecom  ili na neki drugi način mogu da se jave udruženju Roditelji putem maila [email protected] ili na broj telefona +382 20 22 10 00.

Na evidenciji udruženja Roditelji je sada oko 150 socijalno ugroženih porodica, sa oko 300 djece, kojima udruženje pomaže na različite načine, kako u obezbjeđivanju garderobe, obuće, školskog pribora i udžbenika, tako i u obrazovanju i socijalnom prilagođavanju.

U Igračkoteci i Razvojnom centru udruženje Roditelji organizuje i različite radionice i predavanja za sve zainteresovane roditelje i djecu, a moguće će i iznjajmiti igračku. Svi servisi udruženja Roditelji su besplatni.

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply