Predškolsko obrazovanje za djecu iz udaljenih sredina u još 4 opštine

U opštinama Cetinje, Bar, Ulcinj i Podgorica biće formirane interaktivne službe kroz koje obučeni vaspitači putem kućnih posjeta ili u lokalnom organizovanom prostoru, rade s djecom kako bi ih podstakli da uče i razvijaju se. Iz Ministarstva prosvjete kažu da na ovaj način način predškolsko obrazovanje postaje dostupno i djeci iz udaljenih sredina.

Tim povodom, danas je u Podgorici održan prvi modul obuka za predstavnike uprava, stručnih službi, vaspitače iz predškolskih ustanova navedenih opština u kojima će u narednom periodu otpočeti sa radom interaktivne službe.

Obuka se izvodi po akreditovanoj metodologiji sa ciljem procjene broja djece koja će biti obuhvaćena interaktivnim službama, definisanja, određivanja lokacija za rad i organizovanja prvih punkotova službi.

U prethodnom periodu interaktivne službe su uspostavljene: u Danilovgradu,  Beranama, Rožajama, Andrijevici, Bijelom Polju, Plavu, Kolašinu, Mojkovcu, Plužinama, Šavniku, Pljevljima, Žabljaku.

Interaktivne službe su organizovane tako da obučeni vaspitači dva puta sedmično, u trajanju od 2 do 3 sata, sistematski i organizovano rade sa djecom i porodicama na stimulisanju zdravog razvoja djeteta.

Uspostavljanje interaktivnih službi namijenjenih djeci u udaljenim i seoskim sredinama su jedan od načina na koji Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, radi na povećanju obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply