Centar za autizam dobio prostor sa opremom, očekuju početak rada za 2-3 mjeseca

Nacionalni centar za autizam kojeg Crna Gora očekuje već duže, trebalo bi da počne da radi za dva do tri mjeseca, u prostoru koji mu je danas dodijeljen na sjednici Vlade, površine 410 kvadrata koji, kako kažu u Ministarstvu zdravlja, ima najsavremeniju opremu potrebnu za ranu dijagnostiku i intervenciju djece sa poremećajima iz autističnog spektra.

Oprema koja se već nalazi u prostoru omogućiće i medicinsku rehabilitaciju djece sa usporenim psihomotornim razvojem, a kao i pružanja usluga iz oblasti adolescentne psihijatrije.

Centar za autizam će biti funkcionalni dio Kliničkog centra Crne Gore, a na osnovu međuresornog dogovora ministarstava rada i socijalnog staranja i zdravlja, trajno mu je ustupljen na korištenje prostor koji se nalazi u istoj zgradi u kojoj je i novoformirani Rehabcentar na Zabjelu.

Angažovaće ljekare i medicinske sestre koji već rade u Kliničkom centru u ovoj oblasti, a predviđeno je i uvođenje novog kadra.

“Imamo dva dječja psihijatra na specijalizaciji i očekujemo njihov dolazak. Trenutno imamo 4 psihologa i šest fizioterapeuta. Srećom na birou rada postoji kadar koji nam nedostaje tako da ćemo vrlo brzo moći da nadomjestimo”, kazala je Generalna direktorka Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu, Vesna Miranović. “Pretpostavljam da će nam trebati neka dva do tri mjeseca da se sve to nasloži i sredi i da djeca mogu da počnu da koriste servise u ovom sektoru”.

Ona je nakon sjednice Vlade najavila da će njihov naredni zadatak biti da obezbjede da sistem pružanja zdravstvenih servisa za ovaj osjetljivi dio dječje populacije bude potpun i kontinuiran prateći sve njihove potrebe kroz period odrastanja.

“Stoga uskoro slijedi usvajanje Strategije i akcionog plana za trajno rješavanje problema djece sa poremećajima iz autističnog spektra koji do detalja definiše potrebe za kadrom u svakom crnogorskom gradu. Sistematičan pristup u rješavanju ovog problema dovešće do toga da sva djeca koja imaju poremećaje iz autističnog spektra, djeca kod koje postoji narušen psihomotorni razvoj, dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti što će značajno uticati na smanjenje korištenja socijalnih servisa i biti na zadovoljstvo i korist njihovih roditelja i šire društvene zajednice”, zaključila je Miranović.

Ona je ukazala da je na ovaj način ispunjena zakonska obaveza zadata Ministarstvu zdravlja od Skupštine Crne Gore, koja je na zasijedanju održanom u junu 2016. godine donijela Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Tim Zakonom je definisana obaveza formiranja Nacionalnog centra za autizam kao visokospecijalizovane, multidisciplinarne, edukativne javne ustanove koja obavlja djelatnosti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada, zdravstvene zaštite i drugih djelatnosti.

Izvor: TV Vijesti

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply