Savjetnice sa mamama i bebama u srijedu obilježavaju Svjetsku nedjelju dojenja

Udruženje Roditelji organizovaće u toku Svjetske nedjelje dojenja okupljanje mama i beba sa všrnjačkim savjetnicama za dojenje, koje će odgovarati na pitanja u vezi sa dojenjem i pokazivati im na koji način da riješe nedoumice koje imaju.

Savjetnice će se okupiti u srijedu, od 19 sati u prostoru Razvojnog centra udruženja Roditelji u Podgorici. One su tokom cijele godine na raspolaganju roditeljima putem SOS linije čiji je broj 67 00 04 74, kao i na Fboog grupi Savjetnice za dojenje Udruženja roditelji.

Udruženje Roditelji simbolično obilježava Svjetsku nedjelju dojenja, jer se podrškom i promocijom dojenja bavi tokom cijele godine. U toku Info dana Stiže nam beba, koji organizujemo u toku nacionalne sedmice promocije dojenja, od 1. do 10. oktobra, ova tema će kao i do sada biti priroritet.

Crna Gora ovogodišnju Svjetsku sedmicu dojenja dočekuje sa dugo očekivanim Kodeksom za reklamiranje zamjenskog mlijeka koji je na predlog udruženja Roditelji usvojilo Ministarstvo zdravlja, a kojim je zdravstvenin radnicima i zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori zabranjeno da promovišu i predlažu roditeljima beba određena zamjenska mlijeka i proizvode koji se koriste za ishranu beba.

Ključna poruka ovogodišnje Svjetske nedjelje dojenja 2017. godine je Podržimo dojenje. Njeni ciljevi su:

  • Informisanje – razumijevanje značaja zajedničke akcije u okviru četiri tematske oblasti Ciljeva održivog razvoja;
  • Prepoznavanje svoje uloge u aktivnostima i šta može da napravi razliku;
  • Unaprjeđenje saradnje i utvrđivanje oblasti od zajedničkog interesa;
  • Podsticanje zajedničkog rada kako bi se postigli Ciljevi održivog razvoja do 2030. godine.

Dojenje je vitalni dio održivog razvoja i značajna komponenta globalne akcije okončanja pothranjenosti. Veće stope isključivog i kontinuiranog dojenja mogu biti postignute samo saradnjom u svim sektorima i kroz sve generacije. Dojenje nije samo pitanje koje se tiče žena, niti isključiva odgovornost žena – zaštita, promocija i podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost koju svi dijelimo. Podršku majkama koje doje moguće je obezbijediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Potrebna je, međutim, podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savjetnika za dojenje i podrška prijatelja, kao i zajednice u cjelini.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply