Otvoreno savjetovalište za brak i porodicu u Nikšiću

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik otvorio je savjetovalište za brak i porodicu, prvo takve vrste u Crnoj Gori.

Savjetovalište će raditi radnim danima od 16 do 19 časova, u Ulici “Jola Piletića” br 10, a petak je rezervisan za grupne terapije. Otvoreno je u sklopu projekta Zajedno za naše porodice koji je Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik realizovao sa Centrom za socijalni rad iz Užica, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Prema riječima Ivana Mitrovića, direktora Centra za socijalni rad finansijska sredstva od EU obezbijediće rad savjetovališta do aprila naredne godine, ali je Centar našao mehanizme da isti nastavi sa fukcionisanjem i nakon toga

“Ovakva savjetovališta postoje dugi niz godina u mnogim gradovima Srbije i u nekom segmentu kada je u pitanju lokalna zajednica zaostajemo na tom planu, ali Nikšić ne samo ovom uslugom, nego i svim prethodnim, sustiže i prestiže te lokalne zajednice”, kazao je Mitrović.

Savjetovalište će, prema njegovim riječima, mnogo značiti Centru za socijalni rad i sistemu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, ali prije svega svim korisnicima.

Jadranka Milić iz Delegacije Evropske unije u Podgorici, kazala je da je ovaj projekat jedan od pet koji je podržan u okviru trećeg programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, a da su za njegovu realizaciju opredijelili oko 86 hiljada eura.

“U posljednjih nekoliko godina EU je uložila značajna finansijska sredstva za podršku reformi sistema socijalnog staranja i dječije zaštite u Crnoj Gori”, kazala je Milić i obećala da će i dalje nastaviti da pružaju finansijsku podršku razvoju zemalja zapadnog Balkana.

Podsjetila je da u izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za prošlu godinu stoji da su lokalni planovi za socijalnu inkluziju napravljeni gotovo u svim opštinama, ali da treba obezbijediti adekvatne finansijske resurse za njihovu implementaciju.

Prema njenim riječima otvaranje savjetovališta obezbijediće savjetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge.

“Otvaranje savjetovališta za brak i porodicu je neophodno naročito u većim zajednicama”, poručila je Milić.

Slobodanka Roganović iz lokalne uprave, kazala je da o radu Centra za socijalni rad najbolje govore servisi koje su otvorili, dnevni boravci za stare, gradski vešeraj, pomoć u kući za stare i pomenuto savjetovalište, kao i oni koje tek namjeravaju da otvore.

Marko Sinđić, predstavnik užičkog Centra za socijalni rad, kazao je da savjetovalište za brak i porodicu u tom gradu postoji od 2011. godine, a da je od aprila ove godine regionalnog karaktera i da su od tog perioda njegove usluge koristile 102 osobe.

Sada im, kako je kazao, predstoji, jačanje međusektorske saradnje između savjetovališta i tužilaštva jer mnogo je svrsishodnije, kako je kazao, nasilnika uputiti u savjetovalište, nego ga kazniti zatvorom ili novčano.

Menadžer projekta Marko Žižić kazao je da je otvaranju savjetovališta, u kome će raditi četiri stručna radnika i koordinator, prethodilo mapiranje potencijalnih korisnika i organizovanje obuka, a da je istraživanje pokazalo da problemi u porodici najčešće nastaju zbog neadekvatnog načina rješavanja konflikata, nasilja ili problema sa djecom.

“Rezultati mapiranja su pokazali da 60 odsto ispitanika smatra da je loša međusobna komunikacija uzrok problema u porodici, 44 odsto njih da su tome krivi loši materijalni uslovi, 40 odsto njih kao uzrok navodi nasilno ponašanje i oko 38 odsto kao razlog navodi nedostatak bliskosti partnera”, kazao je Žižić.

Obuke, uspostavljanje, organizacija i koordinacija usluga savjetovališta za porodice, rad sa seksualnim i rodnim manjinama i za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, prošlo je po 15 stručnih radnika iz cijele Crne Gore.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply