Zakon ne zna za VIP odjeljenja, pa inspekcija ne može u provjeru

Uprava za inspekcijske poslove po nalogu ministra prosvjete Damira Šehovića trebalo je da ispita da li u pojedinim podgoričkim školama postoje takozvana VIP odjeljenja, ali su inspektori ustanovili da zakon, zapravo, ne poznaje takvu pojavu u školama što znači da su van domašaja ovog zakonskog akta.

Glavna inspektorka za prosvjetu i sport Lucija Adžić rekla je za Pobjedu da je prosvjetna inspekcija nadležna za primjenu propisa iz oblasti obrazovanja, ali da nijedan od ovih propisa, kako je kazala, ne poznaje organizacionu formu kao VIP odjeljenje, kako se žargonski nazivaju odjeljenja sastavljena od „izabranih” đaka.

Sudeći prema onome što je rekla Adžić, VIP odjeljenja, ako ih ima, potpuno su van domašaja bilo kojeg zakonskog akta, pa samim tim ni škole koje ih imaju ne podliježu bilo kakvoj sankciji.

Uprava za inspekcijske poslove, „tragajući” po Šehovićevom nalogu za VIP odjeljenjima obavila je nadzor u podgoričikim osnovnim školama „Maksim Gorki”, Sutjeska i „Štampar Makarije” i utvrdila je da je potrebno da Ministarstvo prosvjete propiše kriterijume za formiranje odjeljenja prilikom upisa učenika u prvi razred, koji sada ne postoje. Taj akt bi se, kako su naveli u izvještaju, primjenjivao od sljedeće godine u svim crnogorskim školama.

Adžić je pojasnila da su se za ovakvu inicijativu odlučili iz razloga što su utvrđene neujednačenosti od škole do škole u primjeni kriterijuma za upis učenika u prvi razred osnovne škole. Ona kaže da su prilikom kontrole utvrdili da pedagoško-psihološke službe u školi koriste kriterijume i načela prilikom formiranja odjeljenja prvog razreda u odnosu na informacije koje dobiju tokom testiranja djece i na osnovu prethodnog iskustva. Adžić je precizirala da se ti kriterijumi odnose se na sociodemografske karakteristike, pol djeteta, obrazovanje roditelja, neka psihološka procjena djetetovih sposobnosti, zdravstveno stanje djeteta itd.

Inspektorka smatra da prilikom struktuiranja odjeljenja, a zbog utvrđene neujednačenosti u primjeni kriterijuma, treba napisati opšte pravilo, što su i preporučili Ministarstvu prosvjete kako bi se isto dosledno primjenjivalo.

„Ovakva preporuka inspekcije prihvaćena je od strane Ministarstva“, rekla je Adžić.

Inspektorka ističe da je jedno od osnovnih načela Zakona iz oblasti obrazovanja i posebnog Zakona o zabrani diskriminacije načelo zabrane diskriminacije po bilo kom osnovu. Adžić je istakla da je zakonima iz oblasti obrazovanja propisan upis učenika u školu, kao i broj učenika u odjeljenju, a da se u opisu posla pedagoškopsihološke službe u školi prave, odnosno rade prijedlozi za strukturiranje odjeljenja.

Adžić je dodala da su prilikom kontrole utvrdili da direktori Srednje medicinske škole i Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ nijesu tražili pisanu saglasnost od Ministarstva prosvjete za prekobrojni upis učenika u prvi razred za 2016/2017. godinu. U Ekonomskoj školi je u prvom razredu 417 učenika, što je za 87 više od broja traženog konkursom, a u Medicinskoj ih je upisano više 51, a ukupno ih je 351.

Kako direktori škola nijesu imali pisanu saglasnost Ministarstva, to je prosvjetni inspektor ukazao na utvrđenu nepravilnost i odredio primjeren rok za otklanjanje iste.

Adžić je istakla da su kontrolom utvrdili da je Gimnazija „Slobodan Škerović“ dobila potrebnu pisanu saglasnost za formirana odjeljenja od Ministarstva prosvjete.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply