Nelicenciranih vrtića 26, inspektori im sada ne mogu ništa

U Crnoj Gori, prema podacima Prosvjetne inspekcije Uprave za ispekcijske poslove, postoji 26 nelicenciranih predškolskih vaspitno obrazovnih ustanova, a zbog zakonskih ograničenja inspektori su spriječeni da djeluju.

Uprava je zbog toga, kako se navodu u njenom izvještaju koji je Vlada usvojila u četvrtak, inicirala zakonsko uređivanja pitanja organizovanog rada sa djecom u Crnoj Gori.

“Kad su u pitanju razni oblici bavljenja djecom pod šifrom privredne djelatnosti kao što su igraonice, rođendaonice, čuvanje djece, razni vidovi animacije djece, divlji vrtići u i izvan vjerskih zajednica… sa čim su se u konkretnom nadzoru susreli inspektori Uprave za inspekcijske poslove, uslovljavanje početka rada prethodno pribavljenim odobrenjem za obavljanje djelatnosti ne postoji, jer ne postoji poseban propis kojim je to predviđeno”, piše u izvještaju.

Upravo u nedostatku normativnog uređenja ovakvih oblika organizovanja raznih aktivnosti u vezi sa djecom, Uprava vidi razlog koji uslovljava pojavu nelicenciranih “vrtića”.

Ako se navedenom doda da se sadržaj šifre djelatnosti, pod kojim se registruju privredna društva i NVO koje se bave djecom, sa jedne strane, i sadržaj onoga što faktički rade sa djecom, sa druge strane, u potpunosti ili najvećem dijelu ne poklapaju, postavlja se pitanje kako to kvalifikovati, kao i nedoumica ko je nadležan da u vezi sa tim izvrši inspekcijski nadzor.

Uz to, nepovredivost stana, predviđena kao ustavni postulat, umnogome umanjuje efikasnost utvrđivanja pojave nelegalnog rada sa najmlađima, precizira se u dokumentu.

Za gore navedeno u upravi navode primjer u Baru, gdje inspektori nijesu mogli sprovesti inspekcijski nadzor u pojedinim stanovima. Naime, držaoci navedenih stanova ili nijesu htjeli da otvore vrata stana ili su se, pak, pozvali na ustavno načelo nepovredivosti stana.

“S tim u vezi, Uprava je uputila inicijativu Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru da podnese zahtjev nadležnom sudu za izdavanje naredbe za pretresanje stanova na navedenim lokacijama, koje nas je obavijestilo da je tužilac podnio sudiji za istragu Osnovnog suda Bar zahtjev za izdavanje naredbi za pretres. Kako je sudija za istragu izjavio neslaganje sa predlogom, vijeće Osnovnog suda Bar je rješenjem odbilo predlog kao neosnovan. I u okolnostima ovakvog pravnog okvira, napominjemo da je prosvjetna inspekcija izrekla tri mjere ukazivanja, kojima je subjektima nadzora naložila da se Ministarstvu prosvjete obrate zahtjevom za licenciranje”, objašnjavaju inspektori.

Imajući, dakle, u vidu ova dva aspekta pravna neuređenost svih oblika organizovanog okupljanja djece, i ustavni postulat nepovredivosti stana, kao i, od ne manjeg značaja, pravno shvatanje suda u predmetnoj stvari može se osnovano zaključiti da su djeca u Crnoj Gori u velikoj mjeri nezaštićena i izložena mogućim zloupotrebama, poručuju iz Uprave.

“Tome, nažalost, iz raznih razloga, doprinose sami roditelji, koji olako povjeravaju svoju djecu na čuvanje, animaciju i dnevni kraći boravak, sa ili bez usluge ishrane i spavanja, raznim registrovanim i neregistrovanim fizičkim i pravnim licima. Međutim, kako se takvim pristupom roditelja nimalo ne umanjuje odgovornost države da obezbijedi zaštitu djece i njihovih interesa, Uprava je kod nadležnog ministarstva inicirala potrebu zakonskog uređivanja pitanja organizovanog rada sa djecom u Crnoj Gori”, navode prosvjetni inspektori.

Inače, tokom prošle godine prosvjetna inspekcija je izvršila ukupno 481 inspekcijski pregled, u kojima su utvrđene 233 nepravilnosti.

Zbog toga su inspektori zabranili rad nastavnicima koji nijesu ispunjavali uslove u pogledu stepena i profila stručne spreme i to njih sedam.

Takođe su naredili da se otklone nepravilnosti u rasporedu nastavnika na predmete i razredna starješinstva u pet slučajeva, te poništavanje nepropisno položenog stručnog ispita i izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu u četiri slučaja.

Zatim, po jednu naredbu o izboru u akademsko i naučno zvanje, da se izda ispisnica studentima i da se otklone nepravilnosti u obavljanju prijemnog ispita studenta.

Podnijet je 61 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

U ukupnim aktivnostima Prosvjetne inspekcije, pored planiranog inspekcijskog nadzora, značajan dio se odnosio na postupanje po inicijativama, kojih je u prošloj godini bilo 353.

Najveći broj inicijativa iz oblasti prosvjete odnosio se na zapošljavanje nastavnika bez javnog konkursa, prijavu na izbor kandidata po konkursu, kao i na pritužbu na neregularno zasnivanje radnog odnosa po osnovu stručnosti.

Takođe, na dopunu do norme časova, sporazumno preuzimanje nastavnika, raspoređivanje časova, provjeru vjerodostojnosti diploma, odnosno javnih isprava, stručni ispit, komisijsku provjeru znanja učenika, te prigovor na ocjenu.

Problem je bila i procedura u okviru izbornpg predmeta, zatim nepohađanje nastave od strane učenika, povreda prava učenika i studenta, omalovažavanje i vrijeđanje učenika od strane nastavnika, te zloupotreba službenog položaja od strane direktora, izbor u akademsko i naučno zvanje.

Izvor: CDM

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply