Bošković: Ušteda JPU nije uticala na kvalitet ishrane djece

vrtici LJ.P.

Novac sa kojim raspolažu predškolske ustanove namjenski se troši, i to sve u interesu djece, njihovog kvalitetnog boravka kroz korišćenje didaktičkih sredstava i druge opreme za podsticaj i razvoj kroz učenje i igru, saopštio je danas ministar prosvjete Predrag Bošković.

„Ušteda sredstava predškolskih vaspitnih ustanova nikako nije uticala na kvalitet hrane koja se djeci u njima daje, jer je isključivo kupovana i korišćena kvalitetna hrana koja zadovoljava nutricionisticke potrebe djece predskolskog uzrasta“, tvrdi on u izjavi agenciji MINA.

Revizijom finansijskih izvještaja predškolskih ustanova u Podgorici, Cetinju, Nikšiću i Danilovgradu, Državna revizorska institucija utvrdila je da su prihodi od uplata roditelja i centara za socijalni rad za troškove ishrane djece ostvareni 2014. znatno veći od troškova za nabavku prehrambenih proizvoda za ishranu djece, pišu danas štampani mediji. Razlika između ostvarenih prihoda od uplata roditelja za ishranu djece i stvarnih troškova, za pet ustanova koje su bili subjekti revizije iznosi 1.330.681,73 eura.

DRI je utvrdila i da su 2011. godine podgoričke predškolske ustanove pozajmile oko pola miliona eura novac Ministarstvu, a Bošković kaže da je Vlada u oktobru te godine preporučila vaspitno-obrazovnim ustanovama koje ostvaruju prihode po osnovu sopstvene djelatnosti da dio ostvarenih prihoda prenesu na račun Ministarstva prosvjete i sporta za plaćanje obaveza po osnovu rashoda za električnu energiju, energente, gorivo i komunalne usluge.

„Sve ustanove koje su u obrazovnom sistemu u Crnoj Gori se finansiraju iz državnog budžeta, i dešava se usljed nepredviđenih okolnosti da se izvrši interni rebalans budžeta između institucija obrazovnog sistema, sve u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za boravak i rad“, pojasnili su iz Ministarstva.

Državna revizorska institucija je preporučila Ministarstvu da preispita visinu naknade koju roditelji plaćaju za ishranu djece u vrtićima upravo jer se pokazalo da su prihodi od uplata za troškove ishrane značajno veći od troškova za nabavku hrane.

Bošković kaže da je cijena ishrane u vrtićima realna, utvrđena u skladu sa jelovnikom koji sačinjavaju nutricionisti i nije mijenjana već sedam godina.

„Iznos participacije roditelja na dnevnom nivou je 1,86 eura, na mjesečnom nivou za 22 radna dana 40,92 eura, što je za cjelodnevni boravak djece, a taj iznos se nije mijenjao od 2008. godine“, kazali su iz Ministarstva.

Na pitanje da li će iznos participacije biti mijenjan, iz tog resora su kazali da su odlučili da cijena koju roditelji plaćaju za ishranu u vrtićima ostane nepromijenjena.

Bošković je naveo da, iako je Studija o ulaganju u rano obrazovanje djece u Crnoj Gori iz 2014, koju je Ministarstvo uradilo sa kancelarijom UNICEF-a, pokazala da troškovi ishrana čine 11 odsto ukupnih troškova po djetetu, da se ishrana treba plaćati po mjesecu pohađanja, a ne po danu, i da treba redefinisati način plaćanja u predškolskim vaspitno-obrazovnim ustanovama, što bi trebalo da bude jedan od prioriteta politike Crne Gore u ovoj oblast.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply