Donatorska akcija za porodilište bolnice Danilo I na Cetinju

donacije
Fondacija mladih pokrenula je projekat prikupljanja sredstava za porodilište bolnice Danilo I na Cetinju.
Novac prikupljen u ovoj ak­ci­ji bi­će na­mi­je­nje­na za na­bav­ku mo­der­ne ope­ra­ci­o­ne lam­pe i CTG apa­ra­ta, što će olak­ša­ti i po­bolj­ša­ti rad Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­skog odje­lje­nja.
Aktivisti Fondacije mladih i Aktivne zone postavili su kutije za donacije u prodavnicama Roda, Mega Market i Martex u ulici 4.jul, i u objektu Vjerina kužina u Bajovoj ulici kao i u bolnici Danilo I.
“Ono po čemu se ova donatorska akcija razlikuje od mnogih jeste učešće Evropske unije i FAKT-a u cijelom procesu, što podrazumijeva njihovu finansijsku podršku putem tzv ”matching” procesa, gdje će oni donirati istu sumu novca koja bude prikupljena prilikom kampanje tako da će EU i FAKT na svaki donirani euro donirati još jedan, a maksimum je 4 hiljade eura”, saopšteno je iz Fondacije.
Ak­ci­ja će tra­ja­ti do kra­ja go­di­ne, a moguće je upla­titi do­na­ci­ju na ži­ro ra­čun 550-16576-19 kod So­si­e­te Ge­ne­ral Mon­te­ne­gro ban­ke.
Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply