Još nije propisana dokumentacija koja će se prilagati za dobijanje naknade za majke

dokumentcija

Ministarstvo rada i socijalnog staranja još nije propisalo koja će dokumentacija biti potrebna da se dostavi uz zahtjev kojim će majke troje i više djece od 1. janauara 2016. godine moći da se prijave za doživotnu mjesečnu nakanadu, i najavljuje da će to uraditi do početka primjene ovog propisa.

“S obzirom da je propisano da će se odredbe Zakona koje se odnose na naknadu za žene koje su rodile troje ili više djece i ostvarile 25 odnosno 15 godina radnog sataža primjenjivati od 1. januara do tog roka će Ministarsto rada i socianog staranja propisati koju je dokumentaciju potrebno podnijeti uz zahtjev za ostvarivanje prava”, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Osim toga su pojasnili da neće biti roka do kojeg će se zahtjevi podnositi. S obzirom da će se zakon primjenivati od janauara, od tog momenta će ih zainteresovana lica dostavljati kao i za svako drugo pravo iz socijalne zaštite.

Zahtjevi će se dostavljati centrima za socijalni rad, odnosno da oni su zaduženi za rješavanje u prvom stepenu s obzirom da se radi o pravu na materijano davanje iz socijalne zaštite.

U Ministarstva nijesu mogli da odgovore na pitanja koja majke često postavljaju od momenta kada je Zakon usvojen, kao na primjer da li će one koje su već ostvarile penziju po nekom drugom osnovu moći da je “zamijene” sa ovom naknadom, odnosno da li će pravo na naknadu imati majke koje imaju radni staž kraći od 15 godina, ali su bile i na birou rada.

”Usvojene odredbe nijesu dovoljno precizne iz kojih razloga ćemo tražiti njihovo pojašnjenje, imajući u vidu da Vlada nije predlagač Zakona”, piše u odgovorima generalnog direktora direktorata za socijalnog staranje i dječju zaštitu, Gorana Kuševije.

Prema izmijenjenom Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo. Žena koja rodi troje i više djece, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je najmanje 15 godina, imaće pravo, ukoliko to žell, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, Ovo pravo se ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korištenja  penzije.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply