Anketa o statusu samohranih roditelja

samohrani2

Udruženje Samohrani roditelji pozvalo je članove jednoroditeljskih porodica da ispune anketu o svom položaju u crnogorskom društvu i učestvuju u istraživanju, koje je dio njihovog projekta Sitnim koracima do cilja.

Osim istraživanja planiraju da u narednih nekoliko mjeseci urade pravni vodič sa dostupnim servisima za samohrane roditelje, ali i analizu stanja, kao i da organizuju panel diskusija o položaju samohranih roditelja i njihove djece.

Snežana Vujović iz udruženja Samohrani roditelji je pojasnila da će kroz anketne upitnike namijenjene ne samo roditeljima nego i predstavnicima institucija, biti prikupljeni podaci o dostupnim i zakonom zagarantovanim uslugama socijalne zaštite za samohrane roditelje i njihovu djecu, o njihovom broju, potrebama, problemima sa kojima se susrijecu, kao i o uslovima školovanja djece.

“Istraživanja se rade u podgoričkoj, pljevaljskoj i barskoj opštini, a nakon toga su planirani i sastanci sa predstavnicima institucija u cilju zagovaranja promjena”, najavila je Vujović i pojasnila da je projekat podržan kroz program Defacto strong koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, a finansira Evropska Unija.

Prema njenim riječima, sve ove aktivnosti imaju za cilj stvaranje sigurnije sredine i boljih uslova za kvalitetniji život porodice koju izdržava jedan roditelj kao i njenog ravnopravnog statusa sa porodicom sa dva roditelja.

Udruženje želi da sve sadašnje aktivnosti kao i budući projekti omoguće bolje prepoznavanje potreba jednoroditeljske porodice kroz Vladine i lokalne strategije.

Vujović je ocijenila da su samohrani roditelji i njihova djeca marginalizovana i od društva nepravedno zapostavljena grupa.

“Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze, zbog niske osjetljivosti ljudi na njihove probleme, zbog nedovoljne podrške društva i institucija samohrani roditelji i njihova djeca su jedna od najugroženijih kategorija našeg društva”, tvrdi ona.

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011 godine od 167.177 porodica u Crnoj Gori je 18 odsto jednoroditeljskih porodica odnosno 15 odsto samohranih majki i tri odsto samohranih očeva.

U udruženju Samohrani roditelji kažu da se uz trend rasta broja razvedenih brakova ova brojka stalno povećava.

Vujović ukazuje da siromaštvo u jednoroditeljskoj porodici direktno negativno utiče na razvoj djece umanjujući im mogućnosti za razvijanje punih potencijala, negativno se odražava na zdravlje i brigu o zdravlju, obrazovanje, socijalnu uključenost pa i sistemske vrijednosti.

Zato kaže da podrška jednoroditeljskoj porodici mora biti sistemska i sveobuhvatna na svim nivoima, a mjere podrške preventivne, pogađajući uzrok, a ne posljedične koje saniraju probleme, što je daleko teže postići.

Udruženje Samohrani roditelji je osnovano u aprilu 2012. godine, sa glavnim ciljem da pruži podršku osnaživanju i unaprjeđenju kvaliteta života jednoroditeljske porodice u Crnoj Gori.

Njihov cilj je da jednoroditeljskoj porodici pruži stručnu pomoć, savjete, edukaciju, saradnju sa institucijama, bržu naplatu alimentacije kao i zaštitu maloljetnog djeteta. Udruženje svim samohranim roditeljima pruža besplatne pravne savjete i pomoć, uz pomoć socijalne radnice koja im omogućava bržu komunikaciju i ostvarivanje usluga koje pružaju socijalne institucije.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply