Počinje upis prvaka

prvaci

Upis u prvi razred osnovne škole djece rođene 2009. godine počinje 1. aprila i trajaće do kraja mjeseca.

U školu se upisuju djeca koja će kalendarskoj godini, u kojoj počinju da pohađaju školu, navršiti šest godina života.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.

Ukoliko se dijete ne nalazi na spisku dorasle za školu, koji je svaka škola dobila iz matične evidencije građana Crne Gore, potrebno je dostaviti i izvod iz matične evidencije rođenih.

Škola, koja za to ima mogućnosti, testira djecu za upis u prvi razred.

Djetetu se može odobriti upis prije navršetka šeste godina života, na prijedlog roditelja i po odobrenju nadležne komisije.

Na prijedlog nadležne zdravstvene službe ili posebne komisije djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu, uz saglasnost roditelja, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu.

Budući da je osnovno obrazovanje obavezno, roditelji, odnosno staratelji obaveznisu da upišu djecu u prvi razred.

Upis u prvi razred – od sistematskog do polaska u školu

 

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply