Školama nedostaju tehnička i didaktička sredstva

stazeObrazovne ustanove u Crnoj Gori nijesu dovoljno opremljene tehničkim i didaktičkim sredstvima za rad sa đacima sa smetnjama u razvoju, pokazao je projekat Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju Staze i nevladino udruženje Djeca Crne Gore.

Projekat Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori realizovan je od 1. decembra 2012. godine u 12 osnovnih škola u Crnoj Gori i to u Podgorici, Pljevljima, Bijelom Polju, Herceg Novom i Ulcinju.

Cilj projekta, kako je saopšteno, bio je postizanje višeg nivoa dostupnog i kvalitetnog obrazovanja za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u obrazovnom sistemu Crne Gore.

Izvršna direktorica udruženja Staze Anka Đurišić kazala je da je urađen Indeks za inkluziju, koji pomaže da škole same ocijene stanje u toj oblasti, a organizovane su i obuke i radionice za nastavnike, roditelje i učenike.

U projektu je učestvovalo 560 nastavnika, 1.386 učenika i 1.178 roditelja.

“Sve škole su dobile i po 1.500 eura vrijedan didaktički i drugi materjal”, rekla je Đurišić.

Istraživanje je pokazalo da još ima među nastavnicima predrasuda prema djeci sa smetnjama u razvoju, ali da treba raditi na njihovom otklanjanju, kao i dodatnoj edukaciji.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori Romain Boitard kazao je da obrazovne ustanove treba da budu restrukturirane prema individualnim dostignućima djece, kao i da treba da se nastavi reforme dječje i socijalne zaštite.

On je istakao da u praksi treba spriječiti da bilo koje dijete, zbog svoje osobenosti, bude isključeno iz sistema obrazovanja.

Izvor: PObjeda

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply