Gradnja vrtića i škola novcem od zaplijenjene imovine

Udruženje Roditelji pozvalo je danas Minstarstvo finansija da uzme u razmatranje primjenu modela finansiranja gradnje novih vrtića i škola novcem kojim će raspolagati nakon prodaje i zakupa imovine stečene kriminalnim aktivnostima.

Mediji su objavili infomaciju da je ukupna vrijednost imovine stečene kriminalnim aktivnostima koja se nalazi u posjedu države 48,5 miliona eura, od čega 3,47 miliona čini privremeno oduzeti novac i novac koji je trenutno blokiran na žiro i tekućim računima.

Ministarstvo je najavilo da će uskoro objaviti i prvi javni poziv za zakup imovine, zbog čega udruženje želi da na vrijeme ukaže na mogućnost pronalaženja jednog od izvora finansiranja granje novih vaspitnih objekata, koji su Crnoj Gori hitno potrebni. Udruženje predlaže i da novac prihodovan na ovaj način bude usmjeravan u skladu sa teritorijalnim principom, odnosno da se koristi za gradnju novih vrtića i škola upravo u opštinama u kojima se sporna imovina nalazi ili se nalazila prije prodaje.

Udruženje Roditelji se konsultovalo sa arhitektama i dobilo informaciju da, na primjer, gradnja jednog vrtića košta oko dva miliona eura, što uključuje vrijednost građevinskih radova, opremanja, elektro ali i kanalizacionih i vodovodnih instalacija.

Udruženje želi i da pozove Ministarstvo finansija da saopšti da li će zakon o budžetu za narednu godinu predvidjeti gradnju vrtića i škola, koju tražimo putem online peticije u okviru  vladinog servisa «Glas Građana».

Roditelji su, na žalost, primorani smo da na ovaj način traže od države i Vlade da radi ono što je inače o opisu njenog posla, i za šta građani kao poreski obveznici konstantno izdvajaju novac, koji je prihod državnog budžeta.

Udruženje je svjesno da je Ministarstvo finansija jedna od najvažnijih karika u lancu, s obzirom da odlučuje o iznosima kojima će raspolagati korisnici budžeta i zbog čega smatra da je upravo ovo Ministarstvo najbolja adresa za postavljanje ovakvog pitanja.

Uz razumijevanje da je u toku ekonomska kriza, ali i podsjećanje da ona traje svega nekoliko godina, Udruženje želi da ukaže na hitnost gradnje novih obekata, posebno vrtića u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Tivtu… gdje djeca borave u grupama koje su prema broju daleko od standarda i normi, ali i zakona koje država Crna Gora primjenjuje.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply