Odgajimo male ljubitelje prirode

PIŠE: Ana Vujnović, članica udruženja Roditelji

Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine. Iskoristite priliku da sa najmlađima razgovarate o značaju zaštite sredine, reciklaži i obnovljivim izvorima energije.

Evo nekoliko ideja kako da pomognete djeci da od malih nogu steknu navike čuvanja i zaštite sredine:

Djeca najbolje uče iz neposrednog primjera.

Trudite se da im skrenite pažnju na značaj štednje električne energije i vode.  Naučite ih da uvijek gase svijetlo za sobom i da ne ostavljaju vodu da teče dok pere zube. Naravno, i vi se sami držite ovih pravila.

Igračke

Zajedno odvojte igračke koje djeci više nisu potrebne i donirajte ih nekoj organizaciji koja će ih distribuirati na adrese na kojima su potrebne. Pri kupovini igračaka trudite se da izaberete one koje su od prirodnih materijala ili od kvalitetne plastike koja se teško lomi.

Pravite zajedno igračke od materijala iz pokućstva. Iskoristite kartonske kutije, plastične čepove i čaše, flaše i ostale sitne dijelove ambalaže da napravite kreativne i maštovite igračke. Djeca se često sa takvim igračkama igraju radije i ljepše nego sa kupljenim.

Reciklaža

Naučite djecu principima reciklaže. Objasnite da nije svaki otpad smeće i da se veliki dio otpada može ponovo  preraditi. Iskoristite postojanje kontejnera za selektivno odlaganje otpada koji su postavljeni na 93 lokacije u Podgorici. Zajedno sa djecom selektujte otpad koji može da se reciklira. Neka to bude njegova ili njena obaveza. Djeca inače jako vole ovu temu, pa se nemojte začuditi kad počnu da dolaze do vas i pitaju: ‘Može li ovo da se reciklira?’ svako malo. Naučite ih da je plavi kontejner za papir, žuti za plastiku, a zeleni za staklo. Na vebsajtu JP Čistoće postoji spisak otpada koji se može reciklirati i baciti u kontejnere.

http://jpcistoca.me/Selektivno_odlaganje_otpada.php

Ukoliko niste u prilici da sakupljate stari papir i plastičnu ambalažu,potrudite se da sakupite bar baterije i drugi opasni elektronski otpad i odlažete ih na posebno mjesto, a zatim ih zajedno ponesete na njihovo bezbjedno odlaganje, do reciklažnog dvorišta. Reciklažna dvorišta za sada postoje u Podgorici, na Zabjelu, i u Kotoru. Iskoritite to da djeci naglasite štetnost baterija i smanjite broj igračaka koje rade uz pomoć baterija u kući.

Biljke

Trudite se da što više vremena provodite u prirodi, pazeći da uvijek pokupite otpatke za sobom i da ne povrijedite biljke i sitna bića koja žive u svijetu oko nas. Ugasite televizor i pravac prva poljana! Možete zajedno posaditi ‘vaše’ drvo koje ćete obilaziti i brinuti o njemu i posmatrati ga kako se mijenja kroz godišnja doba ili se uključite u neku od akcija pošumljavanja.  Ili, napravite baštu na terasi. Zajedno sadite i brinite o bilju, a naš Duško je već podijelio puno savjeta o gajenju bilja na balkonu na forumu portala.

https://www.roditelji.me/forum/razno/balkonsko-bastovanstvo-urban-gardening/

Još jedna ideja

Reciklirajte plastične boce i čaše kao zanimljive saksije za vaše bilje.

 

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply