Zašto je važno pravilno djeci čitati knjige?

Stručne knjige, web-sajtovi, novine i magazini uvijek su prepuni savjeta da se djeci još od ranog uzrasta obavezno čita. Čitanje se prepoznaje kao važno za sticanje i razvoj jezika i pismenosti, jer je u pitanju plodan i ključan kontekst intimne interakcije odraslog i djeteta, gde su oboje uz podijeljenu pažnju usmjereni na isti objekat ili događaj. Na taj način se učvršćuje emocionalna povezanost roditelja i djeteta, podstiče razvoj vokabulara, stvaraju se pozitivni stavovi prema čitanju uopšte u kasnijim godinama. Istraživanja pokazuju da je period od rođenja do treće godine kritičan za dugoročni razvoj jezika, kognicije, emocija i socijalizacije. Prema Kurtisu Opširnije