Životne vještine koje mnoga djeca na nauče, a trebalo bi

PIŠE: Amanda Jette Knox, Mothering,.com U našoj žurbi i naporu da damo svoj djeci znanja koji su im potrebna da se zaposle, ponekad zaboravimo vještine koje su im potrebne da žive srećnije i zdravije. Kada su moja djeca bila sasvim mala priznajem da sam razmišljala, na koji način da organizujem njihovo obrazovanje? Vjerujući da dobro obrazovanje sasvim sigurno vodi u svijetlu budućnost, pitala sam se u koju školu da ih upišem, kako da im pomognem da uče, koje vannastavne aktivnosti bi ih zanimale i slične stvari koje muče roditelje. Svjesna sam da je svaka savladana vještina veliki plus za budućnost, Opširnije