Umrežena porodica – da li je dobro stvarati umrežene odnose u porodici?

Moguće su situacije kada odrasli sin ili kćerka, iako već uveliko imaju svoje porodice, ne mogu da donesu neku veću (ili čak manju) odluku u dogovoru sa partnerom, nego moraju da se dodatno konsultuju sa svojim roditeljima. Nesigurnost koju u ovim situacijama pokazuju odrasli ljudi, može biti posledica umreženosti njihove primarne porodice, tj. one u kojoj je osoba odrasla. Opširnije