Pravila u školama vode do posljedica na razvoj djece

Sve okolnosti i mjere koje će važiti u crnogorskim školama od 1. oktobra znatno će uticati na djecu i njihov psiho-socijalni razvoj, samim tim što ista ta pravila ne važe van školskih klupa. U Udruženju pedagoga Crne Gora smatraju da će posljedice sa kojima će se suočiti najmlađi moći da se sagledaju tek kasnije, ali će ih bez sumnje biti. Ministarstvo prosvjete je pokušalo da zadovolji većinu principa na kojima se zasniva vaspitno-obrazovni rad, ali su ipak, prema ocjeni Udruženja pedagoga, zanemarili potrebe svih učenika Opširnije