Roditelji budućih prvaka šta je je važno da znate?

INTERVJU: Sava Kovačević, učitelj - U mom iskustvu najbolji đaci su oni koji I razred počinju “nespremni”. Šta to znači? Nijesu znali da čitaju, pišu, broje, ali su znali da slušaju, prate i čuju određene sadržaje koje uče. Dijete koje je naučilo da aktivno sluša bajku, priču, pjesmu... koje zna da ispriča neki događaj, spremno je za polazak u školu. Sam pristup u radu je jako bitan i u tom kontekstu ohrabrujem roditelje da djeci čitaju i razgovaraju o pročitanom, jer dijete razvija pažnju i koncentraciju, što je preduslov za uspješno praćenje nastave. Čitajte sa djetetom redovno, ali ne predugo (10-20 minuta). Neka to bude vrijeme za smijeh radost. Opširnije