I u Ukrajini rođena beba troje roditelja

Ljekari u Kijevu primijenili su metodu tzv. pronuklearnog transfera, nakon čega je rođena djevojčica koja ima troje roditelja. Ona nije nije prva beba u čijem je začeću učestvovalo troje ljudi jer je u Meksiku prošle godine rođeno još jedno dijete začeto pomoću genetskog materijala troje roditelja, ali je to prilikom korišćena malo drugačija metoda. Opširnije