Nastavnici ostali bez nagrada iz Fonda za talente

Nastavnici koji pripremaju učenike za državna takmičenja, predaju na stranom jeziku, koriste u radu inovativne i savremene tehnologije, usavršavaju se, objavljuju radove, udžbenike i slično više neće biti nagrađivani za to, s obzirom da Ministarstvo prosvjete novim Pravilnikom o raspodjeli sredstava iz Fonda za podršku talenata nije predvidjelo nagrade i za nastavni kadar, što je bila praksa u prethodnom periodu. Opširnije