Rana intervencija ključna u savladavanju teškoća u razvoju djece

Prepoznavanje kašnjenja i smetnji u razvoju u prvim godinama života i njihovo rješavanje kroz ranu intervenciju je ključno, jer se tako djetetu daje šansa da se razvije do svog punog potencijala, da savlada teškoće i umanjuje se uticaj smetnji u razvoju, poruka je sa regionalne konferencije Optimalni rani razvoj za svako dijete, koja se organizuje uz podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i EU. Opširnije