Blog: 15 lekcija koje sam naučila o dojenju

Ovaj tekst je namijenjen tebi koja želiš da uspiješ u dojenju. I tebi koja nisi u tome uspjela sa prvim djetetom, a želiš da ponovo probaš sa drugim/trećim. Ali, i tebi koja si odlučila da ne želiš da dojiš. Pruži šansu redovima koji slijede, možda ti promijene mišljenje. I ako se to ne desi, biće ok. Ti zbog toga nisi loša majka. Jer dojenje nije jedino mjerilo kvaliteta roditeljstva. Opširnije