Prihvatanje poraza u igri

Koliko je važno da djecu naučite da se ne bahate i potcjenjuju druge kad pobjeđuju isto je toliko važno da ih naučite da dostojanstveno podnose poraz, ako ne i važnije. Sposobnost prihvatanja „poraza“ je jedan od pokazatelja stepena emotivne zrelosti djeteta. Ona se donekle savladava u uzrastu pred polazak u školu. Opširnije