Smakovi pored puta

Ne tvrdim, jer je zaboga toliko tuge oko nas, da treba da ugasimo sve teme koje se odnose na maaaale životne probleme ili na kakvu razonodu. Samo smatram da bi oni koji “obrađuju” životne teme i probleme, a posebno one koji se odnose na roditeljstvo i odgoj djece, trebali ne-pre-ki-dno imati na umu da je sve što im se dešava BLAGOSLOV i da nijednog momenta o tome ne razglabaju kao o problemima i preprekama. Opširnije