Kako postupiti i šta uraditi kada dijete trpi nasilje ili je nasilno?

Vršnjačko nasilje problem je velikog broja djeca i roditelja, a sve veći broj njih kontaktira udruženje Roditelji za savjet šta da urade i kako da postupe u situaciji kada je njihovo dijete žrtva nasilja. Zato prenosimo nekoliko savjeta ne samo za roditelje djece koja trpe nasilje već i roditelje djece koja su nasilna, i informacije na koji način da zajedno sa nastavnicima, učiteljima i zaposlenima u školi pokušaju da riješe problem. Savjeti su preuzeti iz Brošure za roditelje, koja je rađena u okviru projekta Program prevencije vršnjačkog zlostavljanja Za sigurno i podsticajno okruženje u školama, koju su izdali UNICEF i Opširnije