Majčinstvo nije maraton

Pročitajte dva pisma jedne mame (Carolyn Ee - doktorice po struci, istraživač i majka dvoje djece), u kojem unajkraćem opisuje živote mama koje rade i onih koje su se posvetile porodici i domaćistvu, a koja su postala novi viral na netu. Jedno je iz vizure zaposlene majke napisano i upućeno majki domaćici, a u drugom su im zamijenjene uloge. Opširnije