Web aplikacija sa materijalima za podsticanje razvoja djece

Pametnica je web aplikaciji s radnim materijalima u obliku radnih listova i šema za edukativne igre za djecu već od treće godine života, koja igrom razvijaju potrebne vještine za bolji kasniji uspjeh. Materijali su osmišljeni uz pomoć stručnjaka iz određenih područja i kvalitetno grafički oblikovani, uz originalne ilustracije. Dio materijala zasniva se na učenju dr. Ranka Rajovića Opširnije