Kako folna kiselina sprječava defekt neuralne cijevi ploda?

Jedan od vitamina koji se preporučuje svakoj freškoj trudnici kao i ženama koje tek planiraju trudnoću je folna kiselina. Vitamin koji je potreban svim živim bićima, a posebno trudnicama s obzirom da je naučno dokazano da manjak folne kiseline u organizmu trudnice može voditi riziku defekta neuralne cijevi fetusa. Zato je izuzetno važno odmah po saznanju o trudnoći, ili s planiranjem trudnoće u organizam unositi dovoljnu količinu svih vitamina, a posebno folne kiseline. Manje više svi kombinovani vitamini za trudnice imaju u sebi tu dovoljnu dozu folne kiseline, od 0,4 mg, ali kako se tim vitaminom ne možete samo tako Opširnije